Opiskelijatarinoita
Millaista on opiskella politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijan kokemuksiin politiikan ja viestinnän opiskelusta.
Janne Lodewijks

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Janne ja opiskelen toista vuotta politiikan ja viestinnän kandiohjelmassa. Pääaineeni on maailmanpolitiikka, ja sivuaineina olen ajatellut opiskella viestintää ja taloustiedettä.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Olin lukiossa kiinnostunut filosofiasta ja siitä, miten maailma toimii. Valtiotieteellinen tuntui itselleni silloin aika abstraktilta, mutta politiikan ja viestinnän kandiohjelman pääsykoekirjan myötä oikeastaan lopullisesti rakastuin valtiotieteisiin.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Koen opiskelevani merkityksellisiä asioita. On hienoa, miten kirjoista luettuja ajatuksia pystyy soveltamaan omaan elämään ja oman maailmankuvan muodostamiseen.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Teen tällä hetkellä Global Media and Journalism -kurssia, jossa saan analysoida, miten meillä länsimaissa uutisoidaan Kiinasta sekä mitä poliittisia tekijöitä on sen propagandan taustalla.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Etäopiskelu on ollut raskasta. Tykkään todella paljon sosiaalisesta opiskelusta, jossa voidaan jutella luetuista artikkeleista ja viettää aikaa kampuksella.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Hain juuri harjoitteluun Valtioneuvoston kanslian strategiaosaston hallituspolitiikkayksikköön. En kuitenkaan ole kauheasti stressannut työelämästä, sillä opiskelu on tällä hetkellä se juttu.

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Ryhdyin käymään UniSportilla salilla, mutta en ole varsinaisesti aloittanut mitään uutta harrastusta. Olen kuitenkin käynyt opiskelukavereiden kanssa satunnaisesti pelaamassa sulkapalloa ja kiipeilemässä.

Mil­lai­nen asu­mis­jär­jes­te­ly si­nul­la on?

Muutin asumaan kämppiksen kanssa Punavuoreen vähän ennen opintojen alkua. Olen tykännyt, ja suosittelenkin kokeilemaan kämppisasumista, jos yhtään kiinnostaa!

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yleisiä stereotypioita olisi hyvä murtaa. Yliopistossa on tosi monenlaisia ihmisiä opiskelemassa, joten kaikki löytävät varmasti halutessaan kavereita.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Välivuodella tai muutamalla voi olla pelkästään positiivisiakin vaikutuksia. Ei kannata stressata liikaa.