Kemian opinnot
Kemian opettajan kandidaattitutkinto (180 op) koostuu kemian ja kemian opetuksen opinnoista (55 %), toisen opetettavan aineen opinnoista (30 %) (esim.