Yhteystiedot
Jos tämä "yhteystiedot" on tarkoitettu jollekin kaikkia opiskelijoita palvelevaksi HY:n tietojen linkiksi, eikä siis mitenkään erityisesti asianomaisen ohjelman yhteystietoja levittäväksi, niin otetaan pois tästä laatikkokokoelmasta (jää pelkästään yläpalkkiin).

Jos tämä "yhteystiedot" on tarkoitettu jollekin kaikkia opiskelijoita palvelevaksi HY:n tietojen linkiksi, eikä siis mitenkään erityisesti asianomaisen ohjelman yhteystietoja levittäväksi, niin otetaan pois tästä laatikkokokoelmasta (jää pelkästään yläpalkkiin).

Tilalle voisi laittaa laatikon jossa on OPETTAJAT (mutta ei anneta yhteystietoja, kuten eivät ole antaneet muutkaan ohjelmat)