Tietojenkäsittelyteorian opintosuunta
Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa tutustutaan matematiikan lisäksi nykyaikaiseen tietotekniikkaan sen kehittäjän näkökulmasta. Opinnoissa perehdytään matematiikan yleisiin periaatteisiin sekä tietojenkäsittelyssä tarvittaviin erityisalueisiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan. Opinnot antavat hyvän yleiskuvan nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisista sovelluksista sekä niiden takana olevista teknisistä ratkaisuista ja tieteellisestä tutkimuksesta. Kandiopintojen aikana opitaan ohjelmoimaan alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja soveltamaan vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita. Tietojenkäsittelyteorian opintosuunta korostaa etenkin tietojenkäsittelyn perustana olevia matemaattisia teorioita ja periaatteita. Ohjelmistotuotannolla ja siihen liittyvillä harjoitustöillä on hieman kevyempi rooli kuin tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa.

Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnassa tutustutaan matematiikan lisäksi nykyaikaiseen tietotekniikkaan sen kehittäjän näkökulmasta. Opinnoissa perehdytään matematiikan yleisiin periaatteisiin sekä tietojenkäsittelyssä tarvittaviin erityisalueisiin ja niiden taustalla olevaan teoriaan. Opinnot antavat hyvän yleiskuvan nykyaikaisen tietotekniikan monipuolisista sovelluksista sekä niiden takana olevista teknisistä ratkaisuista ja tieteellisestä tutkimuksesta. Kandiopintojen aikana opitaan ohjelmoimaan alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja soveltamaan vaativia algoritmisia ongelmanratkaisutekniikoita. Tietojenkäsittelyteorian opintosuunta korostaa etenkin tietojenkäsittelyn perustana olevia matemaattisia teorioita ja periaatteita. Ohjelmistotuotannolla ja siihen liittyvillä harjoitustöillä on hieman kevyempi rooli kuin tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa.

Ohjaus