Tentit korona-aikana / exams during Corona-time
Tenttejä ei tällä hetkellä järjestetä kampuksen tiloissa mutta matematiikan ja tilastotieteen kursseja on silti mahdollista tenttiä.

Tenttejä ei tällä hetkellä järjestetä kampuksen tiloissa mutta matematiikan ja tilastotieteen kursseja on silti mahdollista tenttiä.

Opettaja voi laatia Examinariumiin henkilökohtaisen tentin, pitää kirjallisen tai suullisen etätentin, tai järjestää muun suoritusmahdollisuuden. Kurssin tentin järjestää pääsääntöisesti se opettaja, joka viimeksi on kurssia opettanut.

Weboodissa jo valmiiksi oleviin yleistentteihin ilmoittaudutaan normaalisti. Kurssin opettajalta (sekä alla olevista One drive tiedostoista) saat tiedon, miten tentti suoritetaan.

Kurssitenttien poikkeusjärjestelyt kerrotaan kunkin kurssin kurssi/moodle sivuilla.

In English

Currently general or course exams are not arranged at the campus facilities. However, it is still possible to take exams in Mathematics and statistics.

The teacher can 

  • create a personal exam to Examinarium
  • have a written or oral distance exam or
  • arrange another kind of exam event.

You can find out about how the exam is arranged from the teacher of the course or from the Onedrive files below. The exam is usually arranged by the teacher that has taught the course last.

You can register as usual to those general exams that already show in weboodi.

For course exams the information can be found on the course/moodle pages of each course.