Opiskeluohjeita
Kaikilla neljällä opintosuunnalla on yhteiset perusopinnot matematiikassa. Aineopinnot matematiikassa kuuluvat myöskin kaikkiin opintosuuntiin. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan matematiikan perusopintojen (25 op) lisäksi myös joko tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen (tai molempien) perusopinnot.

Kaikilla neljällä opintosuunnalla on yhteiset perusopinnot matematiikassa. Aineopinnot matematiikassa kuuluvat myöskin kaikkiin opintosuuntiin. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan matematiikan perusopintojen (25 op) lisäksi myös joko tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen (tai molempien) perusopinnot.

Matematiikan ja tilastotieteen perusopintokokonaisuuksien sisältöjen taustavatimuksena on lukion pitkä matematiikka. Tämä tarkoittaa, että kaikille yhteiset perusopinnot matematiikassa eivät ole esitietovaatimuksena tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen perusopintojen opiskelulle. Näiden tieteenalojen perusopintoja voi - ja pitääkin - opiskella matematiikan perusopintojen rinnalla. Ei niin, että ensin suoritetaan matematiikan peruopinnot ja vasta sen jälkeen tilastotiedettä ja/tai tietojenkäsittelytiedettä - mikäli nämä (tai ekonometria), ovat harkinnassa mahdollisiksi opintosuunniksi. Heti opintojen alussa on tehtävä ensimmäinen valinta: matematiikan rinnalle tilastotiedettä ja/tai tietojenkäsittelytiedettä.

Toisen opiskeluvuoden aikana suoritettavat aineopinnot matematiikassa, tilastotieteessä tai tietojenkäsittelyteoriassa perustuvat matematiikan, tilastotieteen ja/tai tietojenkäsittelytieteen perusopintoihin. Tosin sanoen, toisen opintovuoden alkaessa kaikilla on oltava suoritettuna matematiikan perusopinnot ja joko tilastotieteen tai tietojenkäsittelytieteen perusopinnot - tai molemmat. Tämän jälkeen jatketaan aineopinnoilla sekä matematiikassa että joko tilastotieteessä tai tietojenkäsittelyteoriassa.

Ekonometria eriytyy tilastotieteestä vasta tilastotieteen aineopintojen jälkeen; ekonometrian perusopinnot ovat lyhyt versio tilastotieteen aineopinnoista.

Jos valittu opintosuunta on matematiikka, niin aineopintoja tilastotieteessä tai tietojenkäsittelyteoriassa ei tarvitse suorittaa. Matematiikassa on kuitenkin suoritettava vähintään perusopintokokonaisuus joltain toiselta tieteenalalta. Tämä voi olla ohjelman sisältänä tilastotiede tai tietojenkäsittelytiede; ensimmäisen vuoden aikana suoritetut perusopinnot näistä eivät siis mene hukkaan, vaan ovat osa tutkintoa. Toinen pakollinen tieteenala voi olla myös jostain toisesta koulutusohjelmasta. Opiskelijan, joka varmasti tietää että opintosuunta tulee olemaan matematiikka, ja että tilastotiede ja/tai tietojenkäsittelytiede eivät missään tapauksessa ole kiinnostavia, mutta jokin muu tieteenala on, on syytä opiskella kyseistä muuta tieteenalaa matematiikan opintojen rinnalla ensimmäisenä opiskeluvuotena. Pelkistä matematiikan opinnoista ei saa ensimmäisen vuoden tavoitetta (noin 60 op)  täyteen, koska matematiikan perusopinnot (25 op) ovat edellytyksenä  matematiikan aineopinnoille, joita käytännössä voi suorittaa vasta toisen opiskeluvuoden kuluessa.