Tilastotieteen opintosuunnan kaavio 2021-2022

Tilastotieteen opintosuunnan kaavio - päivitetty lukuvuodelle 2021-2022
Matematiikan perusopinnot MAT110

Ainakin 25 opintopistettä

1. SYKSY perusopintoja

 • MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op P
 • MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op P
 • MAT11003 Raja-arvot (**) 5 op P
 • MAT11004 Differentiaalilaskenta (**) 5 op P

1. KEVÄT perusopintoja

 • MAT11005 Integraalilaskenta (**) 5 op P
Matematiikan aineopintoja

Vaihtoehto 1: Matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille MAT211

Ainakin 35 opintopistettä

Vaihtoehto 2: Matematiikan opintokokonaisuus MAT011

Ainakin 15 opintopistettä

1. KEVÄT aineopintoja

 • MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op P
 • MAT21002 Sarjat (**) 5 op P
 • MAT22011 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta III 5 op

2. SYKSY aineopintoja

 • MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op P
 • MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op MAT211: P

2. KEVÄT aineopintoja

 • MAT21005 Topologia Ia 5 op MAT211: P
 • MAT21006 Topologia Ib 5 op MAT211: P

3. SYKSY aineopintoja

 • MAT21007 Mitta ja integraali 5 op MAT211: P

​​​​​​​​​​​​​​Kokonaisuuksiin voi sisällyttää myös valinnaisia matematiikan aineopintojaksoja. Katso valikoima ja ajankohdat matematiikan opintosuunnan kaaviosta.

Tilastotieteen perusopinnot MAT120

Ainakin 25 opintopistettä

1. SYKSY perusopintoja

 • MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op P
 • MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op P

1. KEVÄT perusopintoja

 • MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op P
 • MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op P
 • MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op P
Tilastotieteen aineopinnot MAT220

Ainakin 45 opintopistettä

45 op pakollisia P opintojaksoja

2. SYKSY aineopintoja

 • MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op P
 • MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op P
 • MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op P

2. KEVÄT aineopintoja

 • MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op P
 • MAT22005 Bayes-päättely 5 op P
 • MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op P
 • MAT22010 Tilastotieteen juuret 5 op

3. SYKSY aineopintoja

 • MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit I 5 op P
 • MAT22007 Tilastotieteen kandiseminaari 4 op (myös keväällä) P
 • MAT22015 Stokastiset prosessit 5 op
 • MAT22009 Lineaariset mallit II 5 op

3. KEVÄT aineopintoja

 • MAT22008 Kandidaatintutkielma 6 op ​​​​​​​P
Vapaasti valittavia opintoja

25 opintopistettä

Jos MAT011, niin vapaasti valittavia opintoja on 45 op

 • Toisen tieteenalan opintokokonaisuus. Vahvasti suositeltava: Tkt1 Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot.
 • Opintokokonaisuuksia voi suorittaa minimiä laajempina, eli vapaasti valittavat opinnot voivat olla tilastotieteen ja/tai matematiikan opintojaksoja.
 • Syventävien opintojen (maisteriohjelmien) opintojaksoja voi sisällyttää HOPSissa sovitulla tavalla valinnaisina opintoina aineopintokokonaisuuteen.

Lisätietoja

(**) Vaihtoehtoinen suoritus: englanninkieliset virtuaalikurssit MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation, MAT11007 Calculus IB: Integration, MAT11008 Advanced calculus, MAT21002 Series.