Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnan kaavio 2021-2022
Tietojenkäsittelyteorian opintosuunnan kaavio - päivitetty lukuvuodelle 2021-2022
Matematiikan perusopinnot MAT110

Ainakin 25 opintopistettä

1. SYKSY perusopintoja

 • MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op P
 • MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op P
 • MAT11003 Raja-arvot (**) 5 op P
 • MAT11004 Differentiaalilaskenta (**) 5 op P

​​​​​​​1. KEVÄT perusopintoja

 • MAT11005 Integraalilaskenta (**) 5 op P​​​​​​​
Matematiikan aineopintoja

Matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille MAT211

Ainakin 35 opintopistettä

Vaihtoehto: tietojenkäsittelyteorian opintosuunnalle MAT213

 • Matematiikan aineopinnot suoritetaan 1. – 3. opiskeluvuoden kuluessa
 • Opintokokonaisuus MAT211 on sama kuin tilastotieteen ja ekonometrian opintosuunnalla 
 • Opintokokonaisuudessa MAT213 on kaksi pakollista opintojaksoa:
  • MAT21014 Johdatus logiikkaan I 5 op P
  • MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op P
  • Lisäksi vähintään 25 op matematiikan aineopintojaksoja, katso matematiikan opintosuunta.
   • Jos MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I sisältyy tilastotieteen perusopintokokonaisuuteen MAT120, on suoritettava 30 op matematiikan aineopintojaksoja
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot TKT1

Ainakin 25 opintopistettä

1. VUOSI perusopintoja

 • TKT10001 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 5 op P
 • TKT10004 Tietokantojen perusteet 5 op P
 • TKT10002 Ohjelmoinnin perusteet 5 op P
 • TKT10005 Tietokoneen toiminta 5 op P
 • TKT10003 Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op P

ajoitus tarjoavan tahon mukaan (TKT/Avoin yliopisto)

Tietojenkäsittelyteorian aineopinnot MAT240

Ainakin 45 opintopistettä

45 op pakollisia P opintojaksoja

1. KEVÄT aineopintoja

 • TKT200011 Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op P
 • TKT200012 Tietorakenteet ja algoritmit II 5 op P
 • TKT20002 Ohjelmistotekniikka 5 op P

2. SYKSY aineopintoja

 • TKT20005 Laskennan mallit 5 op P

​​​​​​​2. KEVÄT aineopintoja

 • TKT20003 Käyttöjärjestelmät 5 op P
 • TKT20004 Tietoliikenteen perusteet 5 op P

​​​​​​​3. SYKSY aineopintoja

suoritettava vähintään toinen seuraavista P

 • DATA15001 Johdatus tekoälyyn 5 op
 • TKT20009 Tietoturvan perusteet 5 op

suoritettava vähintään yksi seuraavista harjoitustöistä P

 • TKT20010 Tietorakenteet ja algoritmit 4 op
 • TKT20011 Tietokantasovellus 4 op
 • TKT20012 Tietoliikenne 4 op

3. KEVÄT aineopintoja

 • TKT20013 Kandidaatintutkielma 6 op P
Toisen tieteenalan opintokokonaisuus

Ainakin 15 opintopistettä

 • Opintokokonaisuus omasta kandiohjelmasta tai muusta kandiohjelmasta matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta tai muusta tiedekunnasta
  • Toisen tieteenalan minimi 15 op:n kokonaisuuteen voi yhdistää 10 op vapaasti valittavat opinnot, jolloin on mahdollista suorittaa 25 op perusopintokokonaisuus. Omasta kandiohjelmasta voi suorittaa MAT120 Tilastotieteen perusopinnot.
Vapaasti valittavia opintoja

10 opintopistettä

 • Opintokokonaisuuksia laajempina kuin minimi-op tai kokonaisuuksiin sisältymättömiä opintojaksoja

Lisätietoja

(**) Vaihtoehtoinen suoritus: englanninkieliset virtuaalikurssit MAT11006 Calculus IA: Limits and differentiation, MAT11007 Calculus IB: Integration, MAT11008 Advanced calculus.