MAT opintokokonaisuudet muille koulutusohjelmille
MAT opintokokonaisuudet muille koulutusohjelmille - päivitetty lukuvuosille 2020-2022
 • Matematiikan perusopinnot MAT110 ja tilastotieteen perusopinnot MAT120 ovat samoja kokonaisuuksia kuin matemaattisten tieteiden kandiohjelman kokonaisuudet näillä opintosuunnilla.
 • Matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille MAT211 ja tilastotieteen aineopinnot muille tieteenaloille MAT221 vastaavat kandiohjelman matematiikan ja tilastotieteen opintosuuntien kokonaisuuksia siten että ne sisältävät samoja pakollisia aineopintojaksoja, poislukien kanditutkielma ja –seminaari
  • matematiikan opintosuunnan pakollisia aineopintojaksoja ovat lisäksi MAT21004, MAT21005, MAT210056, MAT21007
 • HUOM: Aineenopettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat matematiikan perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman vaatimusten mukaan, ks. MFK opettajan kandiohjelma, matematiikka toisena opetettavana aineena.

Matematiikan perusopinnot MAT110

25 opintopistettä

 1. MAT11001 Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op I
 2. MAT11002 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op II
 3. MAT11003 Raja-arvot 5 op I
 4. MAT11004 Differentiaalilaskenta 5 op II
 5. MAT11005 Integraalilaskenta 5 op III
 • • Suoritus mahdollinen yhdessä lukuvuodessa. Opintojakso MAT11001 suoritetaan opintojen alussa ja MAT11002, MAT11003, MAT11004 ja MAT11005 tässä järjestyksessä.
 • Opintojaksot MAT11003, MAT11004, MAT11005 voi vaihtoehtoisesti suorittaa englanninkielisinä virtuaalikursseina MAT11006, MAT11007, MAT11008.

Matematiikan aineopinnot muille tieteenaloille MAT211

35  opintopistettä

 1. MAT21001 Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op III
 2. MAT21002 Sarjat 5 op IV
 3. MAT21003 Vektorianalyysi I 5 op I
 4. MAT21020 Vektorianalyysi II 5 op II
 5. MAT21005 Topologia Ia 5 op III
 6. MAT21006 Topologia Ib 5 op IV
 7. MAT21007 Mitta ja integraali 5 op I

Tilastotieteen perusopinnot MAT120

25 opintopistettä

 1. MAT12001 Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op I
 2. MAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op II
 3. MAT12003 Todennäköisyyslaskenta I 5 op III
 4. MAT12004 Tilastollinen päättely I 5 op IV
 5. MAT12005 Data-analyysin projekti 5 op IV
 • Suoritus mahdollinen yhdessä lukuvuodessa, järjestyksessä 1,2,3,4,5 periodeissa I, II, III, IV.
 • Jos on tarkoitus jatkaa tilastotieteen aineopintoihin, on suoritettava samanaikaisesti, tai ennen aineopintojen aloitusta, matematiikan perusopinnot MAT110.

Tilastotieteen aineopinnot muille tieteenaloille MAT221

35 opintopistettä

 1. MAT22001 Todennäköisyyslaskenta IIa 5 op I
 2. MAT22002 Todennäköisyyslaskenta IIb 5 op II
 3. MAT22013 Tilastollinen päättely IIa 5 op II
 4. MAT22014 Tilastollinen päättely IIb 5 op III
 5. MAT22005 Bayes-päättely 5 op III
 6. MAT22004 Lineaariset mallit I 5 op IV
 7. MAT22006 Yleistetyt lineaariset mallit 5 op I
 • Tilastotieteen aineopinnot voi suorittaa 1,5 lukuvuodessa, järjestyksessä 1,2,3,4,5,6 yhden lukuvuoden aikana ja seuraavana syksynä I periodissa opintojakso 7.
 • Tilastotieteen aineopintojen suoritus edellyttää myös matematiikan perusopintoja MAT110.
 • Matematiikan aineopintojaksot MAT21001, MAT21002, MAT21003 on myös suoritettava esim. 15 op MAT010 opintokokonaisuutena.