MAT kandiohjelman vapaavalintaisia ja räätälöityjä opintokokonaisuuksia muille koulutusohjelmille
MAT kandiohjelman vapaavalintaisia ja räätälöityjä opintokokonaisuuksia muille koulutusohjelmille – päivitetty lukuvuodelle 2021-2022

Sisällöiltään vapaavalintaisia opintokokonaisuuksia muille koulutusohjelmille MAT-kandiohjelman opintotarjonnassa

Matematiikan opintokokonaisuus MAT010

15 - 30 opintopistettä

Tilastotieteen opintokokonaisuus MAT020

Ohjelman kahden muun opintosuunnan, tietojenkäsittelyteorian ja ekonometrian, opintokokonaisuudet muille koulutusohjelmille löytyvät Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman ja Taloustieteen kandiohjelman opintotarjonnasta. Nämä opintokokonaisuudet eivät kuulu Matemaattisten tieteiden kandiohjelman opintotarjontaan.

Muille koulutusohjelmille räätälöityjä opintokokonaisuuksia MAT-kandiohjelman opintotarjonnassa

Matematiikan opintokokonaisuus taloustieteen kandiohjelmalle MAT014

25 opintopistettä

Matematiikan perusopintokokonaisuus tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmalle MAT111

25 opintopistettä