Ohjeita opiskeluun -Ekonometria
Ekonometria eriytyy tilastotieteestä toisen opiskeluvuoden kuluessa. Ekonometrian perusopinnot ovat lyhyt versio tilastotieteen aineopinnoista. Ekonometrian opintosuunnalle on pakollisten matematiikan opintojen lisäksi suoritettava tilastotieteen perusopinnot ja tilastotieteen aineopintoja, mutta näiden rinnalla on mahdollista aloittaa myös ekonomterian aineopintojen suorittaminen.

Ekonometria eriytyy tilastotieteestä toisen opiskeluvuoden kuluessa. Ekonometrian perusopinnot ovat lyhyt versio tilastotieteen aineopinnoista. Ekonometrian opintosuunnalle on pakollisten matematiikan opintojen lisäksi suoritettava tilastotieteen perusopinnot ja tilastotieteen aineopintoja, mutta näiden rinnalla on mahdollista aloittaa myös ekonomterian aineopintojen suorittaminen.

Koska ekonometriaan suuntautuminen tapahtuu konkreettisesti vasta myöhemmin, ja opintojen alussa suoritetaan matematiikkaa ja tilastotiedettä, niin Kumpulassa ei järjestetä erikseen ekonometrian opintoneuvontaa. Ekonometrian opintoneuvontaa saa HOPSista eli tilastotieteen opintoneuvonnasta.

Tähän lisätään yhteystiedot taloustieteeseen, joka vastaa ekonometrian opinnoista.