Opettajat
Kielten maisteriohjelmassa opettavat eri alojen professorit, yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat, dosentit sekä tuntiopettajat.

Tutustu professoreihin, yliopistonlehtoreihin ja yliopisto-opettajiin sekä säännöllisesti opettaviin tuntiopettajiin.

Ahti Nikunlassi

Ahti Nikunlassi, venäjän kielen yliopistonlehtori, dosentti, kielten maisteriohjelman johtaja

Opetus- ja tutkimusintressit

 • venäjän kielen muoto- ja lauseoppi
 • leksikaalinen typologia
 • kontrastiivinen kielentutkimus
 • syntaktiset idiomit
 • venäjän kielen opetus
 • tutkimuksen ja opetuksen digitaaliset resurssit

Ahti Nikunlassi verkossa

Riikka Länsisalmi

Riikka Länsisalmi, japanin kielen yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • sosiolingvistiikka
 • diskurssianalyysi
 • kielellinen antropologia
 • japanin opetus

Riikka Länsisalmi verkossa

Julia Afifi

Julia Afifi, saksan kielen yliopistonlehtori, DAAD-lehtori

Tutkimusintressit

 • Kirjallisuudentutkimus, kirjallisuusteoriat, uudemman saksan kirjallisuuden historia (1750 lähtien nykykirjallisuuteen), vertaileva kirjallisuudentutkimus

 • Matkakirjallisuus, nature writing, kirjetutkimus, exile studies, museum studies, theatre studies

 • Teatteriohjaus

Julia Afifi verkossa:

Laimute Balode

Laimute Balode, balttilaisten kielten ja kulttuurien yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • latvian kieli
 • liettuan kieli
 • historiallis-vertaileva leksikologia
 • onomastiikka/Baltian nomistötutkimus

Laimute Balode verkossa:

Enrico Garavelli

Enrico Garavelli, italialaisen filologian yliopistonlehtori, dosentti

Hän opettaa mm. italian kirjallisuutta, leksikologiaa, italian kielen historiaa, historiallista kielitiedettä, tieteellistä kirjoittamista sekä italian fonetiikkaa.

Tutkimusintressit

 • Italialainen filologia: tekstien historia, tekstikritiikki ja italialaisen tekstieditointitradition menetelmät
 • Italian kirjallisuus (erityisesti 15- ja 18-luvut)
 • Italian kielen historia
 • Kirjapainotaidon historia Italiassa
 • Uskonpuhdistusta koskeva kirjallisuus Italiassa 1500-luvulla
 • Kirjeiden tutkimus
 • Italianistiikan historia Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla

Enrico Garavelli verkossa

Hans Giessen

Hans Giessen, germaanisen filologian dosentti (HY), Saarlandin yliopiston ylim. professori

Tutkimusintressit

 • tekstien ja median tuotanto (sovellettuna journalismiin etc. sekä teoreettisena tutkimuksena julkaisujen mediasoveltuvuudesta eri julkaisuvälineisiin)
 • kielten historia
 • (historiallinen) semantiikka (Michel Bréal),
 • pragmatiikka
 • medialingvistiikka
 • kirjallisuus ja media-analyysi
 • median vaikutukset
 • E-Oppiminen

Hans Giessen verkossa

Mervi Helkkula

Mervi Helkkula, FT, ranskan kielen professori

Tutkimusintressit

 • tekstintutkimus
 • stilistiikka
 • narratologia
 • ranskalainen kirjallisuus
 • kontrastiivinen kielentutkimus

Mervi Helkkula verkossa

Tomi Huttunen

Tomi Huttunen, venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori

Tutkimusintressit

 • venäläinen avantgardekirjallisuus ja -kulttuuri
 • venäläisen modernismin suomalaiskontaktit
 • venäläinen nykykirjallisuus, rocklyriikka ja populaarikulttuuri
 • kulttuurihistoria ja kulttuurisemiotiikka

Tomi Huttunen verkossa

Mika Kajava

Mika Kajava, Kreikan kielen ja kirjallisuuden professori

Tutkimusalueita ovat mm.

 • kreikkalainen ja roomalainen epigrafiikka (piirtokirjoitukset)
 • kreikkalainen uskonto
 • Kreikan kieli ja kirjallisuus
 • kreikkalainen ja roomalainen henkilönimistö
 • antiikin kulttuurihistoria

Mika Kajava verkossa

 

 

Aurelija Kaškelevičienė

Aurelija Kaškelevičienė, liettuan kielen yliopisto-opettaja

Opetus- ja tutkimusintressit:

 • kielididaktiikka
 • kieltenopetuksen metodit
 • kielitaidon arviointi ja kokeiden luominen
 • lasten liettuan kielen äidinkielenä opetus ulkomailla

Aurelija Kaškelevičienė verkossa:

Jeong-Young Kim

Jeong-Young Kim, korean kielen yliopistonlehtori

Hän opettaa korean kielen sekä lingvistiikan kursseja ja on erikoistunut L2-kielen fonologiaan.

Tutkimusintressit

 • L2-kielen kirjoitusjärjestelmä
 • L2-kielen pragmatiikka
 • korean kielen opetus

Jeong-Young Kim verkossa

Sabine Kraenker

Sabine Kraenker, ranskan filologian yliopistonlehtori (Maître de Conférences)

Domaines de spécialité :        (Tutkimusintressit:)

 • La littérature de l’intime (autobiographie, autofiction, correspondance, journal intime)
 • Les écrits de gens ordinaires
 • La littérature française contemporaine
 • Le roman graphique
 • Analyse du discours
 • La littérature du lointain et sa représentation

Sabine Kraenker verkossa:

 

Hartmut Lenk

Hartmut Lenk, saksan kielen professori

Tutkimusintressit

 • kontrastiivinen medialingvistiikka (nimenoman tekstilajien tutkimus): kansainvälinen tutkimushanke Persuasionsstile in Europa
 • kontrastiivinen onomapragmatiikka: Antroponyymit ja niiden käyttömuodot saksan ja suomen kielessä
 • fraseologismit saksankielisissä populaarimusiikin lauluissa, ml. rock-musiikin teksteissä

Hartmut Lenk verkossa

Jouko Lindstedt

Jouko Lindstedt, slaavilaisen filologian professori, kielten kandiohjelman johtaja

Tutkimusalat:

 • slaavilaiset kielet,
 • lingvistiikka,
 • bulgarian kieli,
 • makedonian kieli,
 • Balkanin kielet,
 • kielikontaktit,
 • muinaiskirkkoslaavi,
 • esperanto,
 • kielipolitiikka

Jouko Lindstedt verkossa

Anneli Luhtala

Anneli Luhtala,  latinan kielen yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • antiikin ja keskiajan kieliteoriat ja erityisesti lauseoppi
 • latinan kielen opetus keskiajan kouluissa ja yliopistoissa
 • käsikirjoitustutkimus ja keskiaikaiset tekstieditiot
 • humanistinen kielenopetusreformi ja sen myöhäiskeskiaikainen tausta

Anneli Luhtala verkossa

Michael Möbius

Michael Möbius, saksan kielen tuntiopettaja

Opetus- ja tutkimusintressit

 • opettaa lähes kaikki KIK-DE-ohjelman kurssit
 • toiminut saksalaisen kuoron johtajana vuodesta 2000
 • Goethe-instituutin DLL-kouluttajana / tuutorina
 • tohtorikoulutettava alalla "tietokoneavusteinen kieltenopiskelu"

Michael Möbius verkossa:

Gennadi Obatnin

Gennadi Obatnin, venäläisen kirjallisuuden yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • venäläinen symbolismi ja modernismi
 • historiallinen poetiikka
 • historiallinen semantiikka
 • runousoppi 

Gennadi Obatnin verkossa

Ekaterina Protassova

Ekaterina Protassova, venäjän kielen yliopistonlehtori

Hän opettaa mm. venäjän puheviestintä, erikoiskursseja ja ohjaa työharjoittelun.

Tutkimusintressit

 • kaksikielisyys
 • lasten kieli
 • venäjä maailmassa
 • venäjän kielen didaktiikka
 • puhuttu venäjä

Ekaterina Protassova verkossa

Ulrike Richter-Vapaatalo

Ulrike Richter-Vapaatalo, saksan kielen yliopistonlehtori

Tutkimusintressit

 • saksa vieraana kielenä
 • saksan kielioppi
 • saksan fraseologia
 • monikielisyys ja interferenssitutkimus

Ulrike Richter-Vapaatalo verkossa:

Christian Rink

Christian Rink, FT, saksan kielen yliopistonlehtori

Hän opettaa saksankielisten maiden kirjallisuuden ja kulttuurin kursseja sekä ohjaa pro gradu-töitä ja väitöskirjoja.

Tutkimusintressit

 • saksankielinen kirjallisuus
 • monikielinen nykykirjallisuus
 • kansainvälinen ja transkulttuurinen kirjallisuus
 • historia - muisti - identiteetti
 • narratologia

Christian Rink verkossa

Jouni Rostila

Jouni Rostila, germaanisen filologian yliopistonlehtori, Saksan kielen dosentti

Tutkimusintressit:

 • konstruktiokielioppi
 • kieliopillistuminen
 • saksan kielioppi
 • saksa vieraana kielenä

Jouni Rostila verkossa:

Olli Salomies

Olli Salomies, latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden professori

Tutkimusintressit

 • retoriikka (erityisesti Cicero)
 • epigrafiikka (piirtokirjoitustutkimus)
 • onomastiikka (nimistöntutkimus)

Olli Salomies verkossa

Be­goña San­román Vilas

Be­goña San­román Vilas, espanjan kielen yliopistonlehtori ja dosentti

Tutkimusintressit

 • leksikografia ja sanasto-oppi
 • sanonnat
 • kollokaatiot
 • sanaston ja kieliopin suhde
 • Kevyt verbi-rakennelmien syntaksi ja semantiikka

Be­goña San­román Vilas verkossa

Raija Sarasti-Wilenius

Raija Sarasti-Wilenius, latinan ja Rooman kirjallisuuden yliopistonlehtori, latinalaisen filologian dosentti

Hän opettaa latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden perus-, aine- ja syventäviä opintoja.

Tutkimusintressit

 • retoriikan historia
 • latinankielinen kirje
 • uuslatinalainen kirjallisuus
 • klassillinen traditio

Raija Sarasti-Wilenius verkossa

Petra Schirrmann-Krapinoja

Petra Schirrmann-Krapinoja, saksan kielen tuntiopettaja ja tohtorikoulutettava

Tutkimusintressit

 • kuunnelmat Saksassa ja Suomessa
 • tekstit ja tuotanto eri medioille, julkaisut eri medioille, media Saksassa, kirjallisuus ja media, journalismi Yhdysvalloissa ja Saksassa
 • E-oppiminen, opettajaksi oppiminen (DLL)
 • pedagogia

Petra Schirrmann-Krapinoja verkossa

Eeva Sippola

Eeva Sippola, associate professor of Ibero-American languages and cultures

Research and teaching interests

 • contact linguistics, especially creoles,
 • language description and documentation,
 • sociolinguistics
 • Ibero-American languages and cultures. 

Eeva Sippola online

Erkki Veli Sironen

Erkki Veli Sironen, Kreikan kielen ja kirjallisuuden yliopistonlehtori ja kreikkalaisen filologian dosentti

Opettaa

 • Kreikan kieltä ja kirjallisuutta perusopinnoista syventäviin opintoihin

Tutkimusalueita

 • Piirtokirjoitustutkimus,
 • humanistikreikka,
 • uuslatina

Tutkimusprofiili:

 • Piirtokirjoitustutkimuksessa keskittyen myöhempään kreikkalaiseen epigrafiikkaan (Inscriptiones Graecae -tutkimuslaitos / Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), mm. kivirunoihin keisariajan alusta myöhäisantiikin loppuun (n. 30 eaa. - 600 jaa.) nykyisen Kreikan alueella (Carmina Epigraphica Graeca IV).
 • Humanistikreikassa tutkimuskohteina ovat Ruotsin 1600-1700-lukujen kreikankieliset puheet, erityisesti käsikirjoituksina säilyneiden kymmenen puheen editointi (Helsingin, Lundin ja Tarton yliopistojen yhteinen tutkimusprojekti Helleno-Nordica 2017-2010).
 • Uuslatinan puolella työstettävänä editio ruotsalaisen Olof Hermelinin (1658-1709?) latinankielisistä runoista.

 

Muut tuntiopettajat

Manuel Ackermann, Sveitsin saksa

Ingrid Lipponen, Itävallan maantuntemus

Martin Tapio, Sveitsin maantuntemus