Maisteriopinnot
Kandiohjelmassa opit kemian perustietoja sekä taitoja, joiden avulla selviät erilaisista tehtävistä työelämässä. Useimmat kandidaatin tutkinnon suorittaneista kuitenkin jatkavat maisterin tutkintoon asti ja siirtyvät vasta sen jälkeen työelämään. Maisteriopinnoissa syvennyt perusteellisesti vähintään yhteen kemian erikoisalaan, minkä jälkeen voit työllistyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Noin neljäsosa kemiassa filosofian maisterin tutkinnon suorittaneista jatkaa opintojaan tohtori­n tutkintoon asti.

Kandiohjelmassa opit kemian perustietoja sekä taitoja, joiden avulla selviät erilaisista tehtävistä työelämässä. Useimmat kandidaatin tutkinnon suorittaneista kuitenkin jatkavat maisterin tutkintoon asti ja siirtyvät vasta sen jälkeen työelämään. Maisteriopinnoissa syvennyt perusteellisesti vähintään yhteen kemian erikoisalaan, minkä jälkeen voit työllistyä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Noin neljäsosa kemiassa filosofian maisterin tutkinnon suorittaneista jatkaa opintojaan tohtori­n tutkintoon asti.

Saadessasi suoritusoikeuden alempaan korkeakoulututkintoon saat automaattisesti oikeuden suorittaa myös filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kandintutkinnon suoritettuasi voit jatkaa maisterivaiheen opintoihin yhdessä useammasta vaihtoehtoisesta maisteriohjelmasta. Kandiohjelman opintovalinnat vaikuttavat maisteriohjelmaan hakeutumiseen, sillä osa maisteriohjelmista määrittelee, että tiettyjen opintojen tulee olla suoritettuna kandintutkinnossa. Osaan maisteriohjelmista on erillinen haku. Halutessasi voit kandintutkinnon suoritettuasi hakea maisteriohjelmaan myös muualle Suomeen tai ulkomaille.

Mahdollisia maisteriohjelmia kemian kandiohjelman jälkeen Helsingin yliopistossa ovat esim. Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma, Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, Ilmakehätieteiden maisteriohjelma sekä Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma. Voit myös hakea erillishaulla kansainväliseen Advanced Spectroscopy in Chemistry -maisteriohjelmaan sekä Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmaan.