Helsingin yliopiston ja Chapel Hillin opiskelijat tutustuivat globaaleihin turvallisuushaasteisiin

Women in Global Security -vaihto-ohjelma järjestettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Global Politics and Communication -maisteriohjelman ja Pohjois-Carolinassa sijaitsevan UNC Chapel Hillin välisenä yhteistyönä. Ohjelman rahoitti Yhdysvaltojen Suomen suurlähetystö.

Venäjän Ukrainaa vastaan aloittama hyökkäyssota ja Suomen liittyminen Natoon vuonna 2023 on muuttanut olennaisesti Suomen turvallisuusympäristöä. Suomella on puolustusliiton pisin strateginen raja Venäjän kanssa. 

Helsingin yliopiston Global Politics and Communication –koulutusohjelma ja valtiotieteellinen tiedekunta järjestivät keskustelun “Cybersecurity and Information Warfare: Status, Stakes and Preparedness”, jonka yhtenä panelistina oli kansanedustaja Jarno Limnéll. Kadettikurssinsa priimuksena Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistunut Limnéll arvioi, ettei kyberturvallisuutta ja fyysistä turvallisuutta voi enää pitää toisistaan erillisinä käsitteinä. Vaikka kyberuhkat eivät olekaan suoranaisesti fyysisiä, ne voivat johtaa ihmisiin ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin. 

Limnéllin mukaan misinformaatio ja disinformaatio ovat suurimmat maailmanrauhaa kohtaavat uhat kahtena seuraavana vuotena. Niiden tehokkain torjuntakeino on avoin tiedonvälitys. 

Paneelikeskustelu järjestettiin osana Yhdysvaltojen Suomen suurlähetystön rahoittamaa Women in Global Security -vaihto-ohjelmaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Global Politics and Communication –maisteriohjelman ja UNC Chapel Hillin Global Affairs –ohjelman välillä. Kaksiviikkoisen opiskelijavaihdon ensimmäisessä osuudessa Helsingin yliopiston opiskelijat vierailivat Pohjois-Carolinassa huhtikuun alussa ja toisessa osuudessa UNC Chapel Hillin opiskelijat Helsingissä 13.–17. toukokuuta. Yhdysvaltain suurlähetystön määrittelemä teema vaihto-ohjelmalle oli naisten osaamisen ja osallisuuden edistäminen turvallisuuskysymyksissä, mukaan luettuna diplomatia, konfliktinratkaisu, puolustus ja tiedustelu. Tutkimusten mukaan naisten fyysinen ja psyykkinen turvallisuus sekä edustus poliittisessa päätöksenteossa ovat perustavanlaatuisen tärkeitä demokraattisten yhteiskuntien vakauden kannalta. 

Tiedekulmassa järjestetyn paneelikeskustelun lisäksi vaihto-ohjelman Helsingin osuuteen sisältyi vierailu Maanpuolustuskorkeakouluun, Ulkopoliittiseen instituuttiin, Yhdysvaltojen Suomen suurlähetystöön, Martti Ahtisaari Peace Foundation CMI:hin ja Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskukseen Tallinnassa. Viikon aikana käsiteltiin puolustukseen liittyviä aiheita, kuten naisten roolia konfliktinratkaisuneuvotteluissa, naispuolisten kadettien kokemuksia Suomen puolustusvoimissa, kyberturvallisuuden hallitsevuutta modernissa turvallisuusajattelussa, Suomen ja maailman muuttuvaa turvallisuusympäristöä sekä Suomen Nato-jäsenyyden myötä syventynyttä turvallisuusyhteistyötä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Viikko huipentui mentorointikeskusteluun naisten uramahdollisuuksista ulkopolitiikkaan, rauhanvälitykseen ja turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

– Women in Global Security –ohjelma on muistuttanut meitä naisten oikeuksien ja naisten poliittisen osallistumisen tärkeydestä demokraattisten yhteiskuntien säilymisessä, Global Politics and Communication –maisteriohjelman johtaja, dosentti S.M. Amadae totesi. 

– Kansainvälisessä turvallisuusympäristössä jotkin valtiot haastavat nykyisin vahvasti naisten oikeuksia. Tällöin on entistä tärkeämpää varmistaa naisten mukanaolo poliittisessa päätöksenteossa ja turvallisuuteen nivoutuvissa tehtävissä. Yhdysvaltojen suurlähetystön tuki on mahdollistanut tämän viestin ja aloitteen sisällyttämisen opetukseemme. Odotamme innolla valtiotieteellisen tiedekunnan ja UNC Chapel Hillin Global Affairs –ohjelman välisen ohjelman jatkumista ja yhteistyötä apulaisjohtaja Tim Rosen ja työelämäprofessori Erinn Whitakerin kanssa myös tulevaisuudessa.

Amadae käynnisti Women in Global Security –vaihto-ohjelman yhteistyössä UNC Global Affairs –ohjelman ja valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaanin Hanna Wassin kanssa. Amadae ja Wass kiittivät Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläs Douglas Hickeytä Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivän vastaanotolla 14. kesäkuuta. Suurlähettiläs Hickey totesi tukevansa vahvasti Women in Global Security –ohjelmaa ja näkee tämän kevään toteutuksen toimineen hyvänä pohjana ohjelman jatkolle.

– Hankkeen ansiosta opiskelijat ovat voineet muodostaa monipuolisia yhteistyöverkostoja. Tämä yhdistettynä intellektuaaliseen inspiraatioon, itsetuntobuustiin ja uusiin ystävyssuhteisiin on arvokas varanto niin työelämään siirryttäessä kuin elämässä yleisestikin. Tiedekunta odottaa innolla yhteistyön jatkumista Yhdysvaltojen suurlähetystön ja UNC Chapel Hillin kanssa, varadekaani Hanna Wass totesi.

Vaihto-ohjelman Helsingin viikkoa sävyttivät Suomen Nato-jäsenyyden hiljattain käynnistynyt toinen vuosi ja EU-vaalit. Suomen Nato-jäsenyys olikin merkittävässä roolissa viikon tapahtumissa ja keskusteluissa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä kertoi vaikuttavasta urastaan ja Nato-asiantuntemuksensa esiin nousemisesta Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneen Suomen turvallisuusympäristön muutoksen myötä. 

Suomen ja Yhdysvaltojen lisääntynyt turvallisuusyhteistyö oli keskiössä myös Yhdysvaltojen suurlähetystön vierailun yhteydessä käydyissä keskusteluissa. Suurlähetystön varapäällikkö Cristopher Krafft totesi Venäjän hyökkäyssodan ja Suomen liittymisen Natoon tehneen hänen tehtävästään suurlähetystössä tapahtumarikkaamman kuin hän oli osannut odottaa. Asepalveluksen suorittanut Helsingin yliopiston opiskelija Elisa Leonoff totesi, että yleisen asevelvollisuuden käsite ja maanpuolustuksen keskeinen rooli vaikuttivat olevan yhdysvaltalaisille vieraille uusi ja kiehtova aihe.