Linda Jalava, ELY-keskus
Valmistuin filosofian maisteriksi kesäkuussa vuonna 2016 pääaineenani geologia.
Ylitarkastajana

Tähän mennessä olen ollut töissä useaan eri otteeseen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus). Sain ensimmäisen kesäharjoittelupaikan ELY-keskuksen pohjavesipuolelta, Helsingin yliopiston harjoittelutuen avulla vuonna 2014. Työni koostui sekä toimisto- että maastotöistä. Toimistolla työtehtäviini kuului muun muassa pohjavesialuekarttojen piirtäminen ArcGis-karttaohjelmalla, POVET-tietojärjestelmän täydentäminen ja päivittäminen sekä pohjavesitietojen toimittaminen asiakkaille. Maastotehtävissä mittasin pohjavesipintoja ja avustin pohjavesinäytteenotossa.

Kesätyön jälkeen jatkoin opiskelujani ja aloitin työstämään graduani. Olin aikaisemmin todennut ettei minusta tule opiskelijaa, joka tekisi gradua ja täyspäiväistä työtä samanaikaisesti. Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan, sillä graduntekoni aikana minulle tarjottiin määräaikaista projektityötä ELY-keskukselta. Työstä kieltäytyminen ei käynyt mielessäni, oli hieno mahdollisuus saada lisää työkokemusta ennen valmistumista. Sain aluksi 6 kuukauden työsopimuksen, jota jatkettiin vielä kolmella kuukaudella. Työtehtäväni jakautuivat jälleen toimisto- ja maastotöihin. Toimistossa sain osallistua Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman ja Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman laadintaan. Lisäksi ohjasin kesäharjoittelijoita, kokosin maaperätietoja GTK:n kairaustietorekisteriin, päivitin ja tarkastin VEETI-vesihuoltorekisterin tietoja. Maastotyö oli lähinnä itsenäistä pohjavesipintojen mittaamista. Opin hyväksi suunnistajaksi ja nautin maastotöiden tuomasta itsenäisyydestä. 

Tällä hetkellä olen ELY-keskuksella ylitarkastajana ja työni liittyy pilaantuneeseen maaperään. Sain työpaikan melko heti valmistumiseni jälkeen, joten olen ollut tässä tehtävässä heinäkuusta 2016 lähtien. Tämänhetkinen sopimukseni on voimassa vuoden 2017 loppuun. Työtehtäviini kuuluu muun muassa pilaantuneen maaperän kunnostamiseen liittyvien lausuntojen ja ilmoituspäätösten valmistelu ja esittely, maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) ylläpito sekä asiakkaiden ja sidosryhmien neuvonta.

Opiskelu antoi minulle hyvät lähtötiedot työelämään, mutta kuten yleensä on oppiminen tapahtunut vasta töitä tehdessä. Pilaantuneeseen maaperään liittyviä kursseja ei sattunut olemaan syventymisvaiheessani. Sen sijaan, kävin useita pohjavesiaiheisia kursseja, joista oli huomattava hyöty pohjavesitehtävissä. Koen ympäristömuutoksen ja -politiikan sivuaineen laajentaneen ajattelutapaani ympäristöasioissa, minkä koen hyödylliseksi ympäristöalalla.

Olen saanut laajan työkokemuksen ELY-keskuksella työskennellessäni eri yksiköissä erilaisissa työtehtävissä. Työ on ollut opettavaista ja tuonut paljon uusia ja mielenkiintoisia haasteita. Urani on kuitenkin alkuvaiheessa ja minulla on vielä runsaasti opittavaa. Tulevaisuudessa haluan laajentaa osaamistani uusien haasteiden parissa.