Kannettavat tietokoneet kaikille uusille opiskelijoille
Kumpulan kampuksella kaikki uudet kandiohjelmien opiskelijat saavat ensimmäisenä syksynä läppärin, ns.
syksyn 2016 fuksilaite

Jokainen uusi Geotieteiden ja maantieteen laitoksen opiskelija saa opintojensa alkuvaiheessa kannettavan tietokoneen, mikäli sellaisen tarvitsee. Se, miten ja milloin laitteen saa, vaihtelee laitoksittain. Laitehankinnalla matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja sen laitokset haluavat auttaa uusia opiskelijoita opintojen hyvään alkuun. Osa laitoksista tarjoaa vaihtoehdoksi myös taulutietokonetta.

Kannettavan tietokoneen saivat päävalinnan 2016 perusteella opintonsa aloittaneet (ja päävalinnan 2015 opiskelijoista ne, jotka olivat perustellusta syystä lykänneet aloittamistaan 2016 syksyyn). Vastaavasti toimitaan myös 2017 syksyllä. HP EliteBook 820 G3 -tietokoneita jaettiin syksyn 2016 mittaan yhteensä yli 70, koko tiedekunnassa yli 500.

Laitteen saamisen edellytykset ja laitevaihtoehdot vaihtelevat hieman laitoksittain. Geotieteiden ja maantieteen laitoksella vaatimuksena on suoritettu TVT-ajokortti (Opiskelijan digitaidot: orientaatio) sekä käynnistyneet opinnot.