Joonas Wasiljeff, HY
Työskentelen tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella biogeotieteen osastolla.
Ilmastonmuutosta tutkimassa

Geologiaa päädyin opiskelemaan koukeron kautta, sillä opiskelijaelämäni alkoi lähitieteen, maantieteen parissa. Lukiossa maantiede oli biologian ja kemian ohella lempiaineeni, ja koin sen opiskelun tarjoavan monipuolisen ja ehkä eksoottisenkin tulevaisuuden. Päämäärätietoisesti hakeuduin maantieteen pääsykokeisiin, ja pääsin opiskelemaan Helsingin yliopistoon. Opintojen alkuvaiheessa ajauduin eräälle geologian kurssille. Pian oivalsin, että geologia oikeastaan oli sitä, mistä olin aina ollut kiinnostunut.

Geologia tieteenä on erittäin monipuolinen ja sen opiskelu tarjoaa laajasti osaamista erilaisille uravaihtoehdoille. Nykyään erityisesti poikkitieteisyys on kova sana, ja sitä geologia tarjoaakin. Opintoni sisälsivät paljon geologian opiskelua tukevia kokonaisuuksia, kuten kemiaa ja tilastotiedettä, unohtamatta mahdollisuutta suorittaa kursseja myös laajemmasta tieteiden kentästä. Opintojeni aikana olen toiminut niin harjoittelijana kuin apulaistutkijanakin malmi-, maaperä- ja ympäristögeologiaan liittyvissä töissä.

Tutkimustyön joustavuus, luovuus ja mahdollisuus pysyä uusimman tiedon aallonharjalla ohjasivat minut jatko-opintoihin. Teen tällä hetkellä tutkimusta ilmastonmuutoksen parissa ja pyrin selvittämään muinaisia ympäristönmuutoksia mantereisessa Aasiassa.  Näiden selvittämiseen tarvitaan monia erilaisia työkaluja, kuten geokemiallista analytiikkaa, ympäristömagneettisia mittauksia ja ”kädet likaiseksi”-tyyppistä kenttätyötä. Tutkimusalueeni sijaitsee karussa mutta kauniissa Kiinan Sisä-Mongoliassa, jossa olen myös jo päässyt tekemään hommia eli geologien tapaan hypistelemään toinen toistaan jännittävämpiä kiviä. Kenttä-, laboratorio- ja toimistotöiden ohella velvollisuuksiini kuuluu tärkeänä osana tietotaitoni jakaminen tuleville geologisukupolville opetuksen muodossa.  Joillekin olen jo aiemmin tullut tutuksi kurssiassistenttina. Jatko-opinnot geotieteiden parissa ovat tarjonneet minulle mahdollisuuden matkustaa ympäri maailmaa, verkostoitua erilaisten ihmisten kanssa sekä syventää osaamistani maapallon mitä kiinnostavimmista toimintamekanismeista!