Visa Heinonen
Visa Heinonen

Tutkimus/Research: Consumers’ recalled consumption and packaging experiences, Transformation and modernization of the Finnish consumer society, Media discourses of dietary fats, The subcultures of consumption and motorcycling in the movies, Finnish advertising in the long run

Opetus/Teaching: YET-112 Kuluttajaekonomian perusteet, YET-110 Kulutuksen arki ja merkitykset, EKM-112 Kulutustutkimuksen lähestymistavat, SOSM-322 Kulutuksen politiikka, EKM-104 Kulutus, markkinat ja yhteiskunta, EKM-119 Tutkielmaseminaari, EKM-120 Maisterintutkielma

Reseach database Tuhat