Tuija Virtanen
Tuija Virtanen

Tuija Virtanen, yliopistonlehtori

Tutkimus/Research: Sustainability measurement and management, sustainability reporting, responsible investments, strategic accounting and education research areas

Opetus/ Teaching:

EKM-107 Strateginen laskentatoimi elintarvikealalla

YET-106  Johdon laskentatoimi 

YET-108  Rahoituksen suunnittelu ja johtaminen 

YET-020  Kandidaatinseminaari ja kandidaatintutkielmien ohjaus

 EE086     Tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielmien ohjaus