Jari Salo
Jari Salo

Markkinoinnin professori

Tutkimus: Digitaalinen kulutus, digitaalinen markkinointi, brändäys, innovaatiotoiminta, B2B markkinointi, datalla johtaminen yms.

Opetus: Elintarvikemarkkinoinnin perusteet, digitaalinen markkinointi elintarvikealalla, pro gradu –tutkielma ohjaus ja väitöskirjojen ohjaaminen.