Klaus Helkama

Klaus Helkama on Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian emeritusprofessori.

Hänen tieteellinen mielenkiintonsa on kohdistunut arvoihin, moraaliin ja moraalin kehitykseen sekä sosiaalipsykologian historiaan. Hän on toiminut mm. European Journal of Social Psychology ja Journal of Community and Applied Social Psychology –lehtien toimitusneuvoston jäsenenä ja vierailevana professorina Geneven yliopistossa ja Rooman La Sapienza yliopistossa sekä vierailevana tutkimusjohtajana Pariisin EHESS-korkeakoulussa. Helkama on julkaissut työtoveriensa kanssa vuosien 1974 ja 2016 välillä lukuisia sosiaalipsykologian oppikirjoja. Moraalipsykologia ilmestyi 2009 ja Suomalaisten arvot 2015. Tuotantoon kuuluu myös artikkeleita ja kirjan lukuja eri kielillä sekä käännöksiä venäjästä. Parhaat vuotensa Helkama tuhlasi 90-luvulla valtiotieteellisen tiedekunnan dekaanina yliopiston hallintoon, jossa hän vastusti huonolla menestyksellä liike-elämän autoritaaristen johtamisoppien käyttöönottoa.