James H. Liu

James Hou-fu Liu (刘豁夫) työskentelee psykologian professorina ja psykologian laitoksen johtajana Masseyn yliopistossa Uudessa-Seelannissa, toimien esimiehenä yli sadalle yliopiston henkilökunnan jäsenelle.

Liu suoritti PhD-tutkintonsa UCLA:ssa 1992, jonka jälkeen hän jatkoi postdoc-tutkimusta Florida Atlantic -yliopistossa. Aiemmin hän työskenteli Wellingtonin Victoria -yliopistossa (professorina ja apulaisjohtajana yliopiston kulttuurien välisen tutkimuksen keskuksessa). Liun tutkimusalueita ovat kulttuurien välinen psykologia, sosiaalipsykologia sekä poliittinen psykologia, ja hän on erikoistunut historiaa koskeviin sosiaalisiin representaatioihin sekä niiden suhteeseen identiteettiä, ennakkoluuloja ja kansainvälisiä suhteita kohtaan. Liu on julkaissut 170 vertaisarvioitua julkaisua, joihin on viitattu yli 6000 kertaa (GoogleScholarin H-indeksi = 44). Omien sanojensa mukaan Liun organisatorinen koti on Asian Association of Social Psychology (http://asiansocialpsych.org), jossa hän on toiminut yhdistyksen yli 20-vuotisen jäsenyytensä aikana presidenttinä, pääsihteerinä, varainhoitajana sekä yhdistyksen lehden päätoimittajana. Liu on johtava tutkija maailmanlaajuisesti kolmella ajankohtaisella tutkimusalueella: digitaalisuuden vaikutukset (esim. internetin ja muiden massamediamuotojen vaikutukset yhteiskuntiin ja yksilöihin), historiaa ja identiteettiä koskevat sosiaaliset representaatiot, sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen sosiaalinen muutos. Liulle on myönnetty Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin kansalaisuus, ja hän kutsuukin itseään "kiinalais-amerikkalais-uusiseelantilaiseksi".