Torstai 10.10.2024, yliopistojen henkilöstö

Torstaina 10.10. yliopistojen henkilöstön ohjelma jatkuu Helsingin Paasitornissa.
Torstai 10.10. ohjelma

Infopiste aukeaa klo 8.30 
 

09.00 – 10.15 Alakohtaiset tapaamiset  

Tilat ilmoitetaan syyskuussa.

 • Humanistinen ja teologinen (Anu Holvikivi, opintoasiainpäällikkö, HY)
 • Kasvatustieteellinen (Christa Koski, opintoasiainpäällikkö, HY)
 • Kauppatieteellinen (Pia Lahti, opintoasiainpäällikkö, Aalto-yliopisto)
 • Luonnontieteellinen (Kati Kauppila, koulutussuunnittelija, HY)
 • Lääketieteellinen (Linnéa Lindh, opintoasiainpäällikkö, HY)
 • Oikeustieteellinen (Johanna Harju, opintoasiainpäällikkö, HY)
 • Taidealat (Pinja Metsäranta, opintopäällikkö, Taideyliopisto)
 • Tekniikka (Nina Ojala, opintopäällikkö, TAU)
 • Terveystieteet (Titta Vilanti, koulutuspäällikkö, HY)
 • Yhteiskuntatieteellinen (Mikko Vanhanen, opintoasiainpäällikkö, HY)
 • OHA-forum
 • OHA-laki (Miisa Karjalainen, juristi, HY)

 

10.30 – 12.00 Työpajat

Työpajoihin ilmoittaudutaan etukäteen LYYTI-lomakkeella. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Työpajojen tilat ilmoitetaan syyskuussa. 
 

12.00 – 12.45 Lounas
 

13.00 – 13.35 Tekoälyn juridiikasta - kosketuspintoja ja koulutuksen näkökulmia 

Professori, opetusvaradekaani Anette Alén, Helsingin yliopisto
 

13.35 - 14.15 Miksi tarvitsemme moniyliopistollisia opintopalveluja? 

Johtaja Jukka Mäkinen, Tampereen yliopisto

Yliopistolliset opintopalvelut ovat vain pieniltä osin kilpailutekijä yliopistojen koulutuskilpailussa. Miksi kaikki tuottavat palveluita omassa kuplassaan? Voiko yhteistyömalleilla saada aikaan jalostuneempia ja kustannustehokkaampia moniyliopistollisia opintopalveluja? Mitä muutosta se meiltä edellyttäisi? 
 

14.15 – 14.30 Päätössanat ja kiulun vaihto 
 

14.30 – 15.00 Lähtökahvit

Toisen päivän ohjelma päättyy ja kotimatka alkaa klo 15.00 

Työpajat

1. Tutkintotodistukset on sähköistetty, mitä seuraavaksi? Tutkintoon johtamattoman koulutuksen ja muiden todistuksien sähköistämisen käytänteet

Työpajan vetäjät: Tiia Enges, Turun yliopisto ja Sanna Mäkilä, Turun yliopisto

Yliopistoissa on siirrytty tai valmistellaan siirtymistä sähköisiin tutkintotodistuksiin. Sähköisiin tutkintotodistuksiin siirtymisen myötä on monissa yliopistoissa herännyt kiinnostus saattaa myös muut todistukset, kuten tutkintoon johtamattoman koulutuksen todistukset (esim. erikoislääkärikoulutus) ja vastaavuustodistukset, sähköiseen muotoon. Työpajassa kuullaan Jyväskylän yliopiston suunnitelmista muiden kuin tutkintotodistuksien sähköistämisessä sekä Oulun yliopiston todistusratkaisuista mm. erikoislääkärien todistuksien suhteen. Mitä sähköistämisessä on hyvä huomioida ja millaisia käytännön vinkkejä on prosessiin?  Työpajassa käydään lisäksi läpi erillisten opettajan pätevyyksiä antavien opintojen ja niistä annettavien todistusten käytäntöjä ja pohditaan yhdessä vastaavuustodistuksien sisältöä.  

Mahdollinen etukäteis- tai taustamateriaali tai ennakkotehtävä:  Ennen työpajaa tulemme keräämään mukaan ilmoittautuneilta ennakkoon tietoja todistustyypeistä ja niihin liittyvistä käytännöistä.  

 

2. Juhlapuheista ja strategiapapereista opiskelijan arkeen: Kansainvälistyminen osaamisen näkökulmasta - mitä se vaatii ja edellyttää?

Työpajan vetäjät: Lotta Kokkonen ja Juhani Moisio, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus MoVi, Jyväskylän yliopisto 

Kansainvälisyys on osa korkeakoulujen syvintä olemusta ja arkea. Siihen kehotetaan ja kannustetaan kansainvälisesti ja kansallisesti. Kansainvälisyys on korkeakoulujen strategioissa ja erinäisissä linjauksissa sekä tavoitteissa, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Mitä on kansainvälistyminen ja kansainvälisyys korkeakoulujen opetuksessa ja tutkinnoissa, opiskelijan ja henkilökunnan arjessa ja ennen kaikkea yksilöiden osaamisessa ja sen kehittymisen mahdollisuuksina? Mikä on strategiapuheiden ja -tekstien sekä arjen toiminen välinen konkreettinen ja merkityksellinen yhteys?  

Työpajassa keskustellaan ja pohditaan yhdessä haasteita ja tapoja miten politiikka- ja strategiatason tavoitteita voidaan toteuttaa OPS-työn kautta osaksi koulutusohjelmien ja opiskelijoiden arkea ja mitä kaikkea tämä vaatii korkeakoululta ja toimijoilta. Esimerkinomaisesti esitellään, miten strategisesti asetettua kansainvälisyysosaamisen tavoitetta toteutetaan Jyväskylän yliopistossa alakohtaisina osaamistavoitteina ja opiskelijoiden kansainvälistymissuunnitelmina osana OPS-työtä.

Ennakkomateriaalina suositellaan luettavaksi: Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen lukuvuonna 2020–2021 — Hankeraportti (jyu.fi)

 

3. Yhteistutkinto-ohjelmien uusi aika: European Degree 

Työpajan vetäjä: Eija Kujanpää, Aalto-yliopisto 

Työpajassa käydään läpi EU:n komission esitystä European Degree:stä ja siihen liittyviä kriteereitä sekä tarkastellaan ED-AFFICHE-pilottihankkeen näkemyksiä European Degreen eteenpäin viemiseksi. Työpajassa ajankohtaistetaan tämänhetkinen tilanne ja työstetään pienryhmissä kriteerien mahdollista toteutusta korkeakouluissa. Keskustellaan ja mietitään kansainvälisille yhteistutkinto-ohjelmille innovatiivisia ratkaisuja kriteerien täyttämiseksi ja ohjelmien toteuttamiseksi. Lisätietoa European Degreestä

 

4. Opiskelijavalinnat: hakija vaihtoehtoisten valintatapojen viidakossa  

Työpajan vetäjät: Kaisa Keskitalo, Tampereen yliopisto ja Heta Koski, Jyväskylän yliopisto  

Opiskelijavalintoja on kehitetty voimakkaasti, myös vaihtoehtoisten valintatapojen osalta. Todistusvalinta ja valintakokeet ovat kehittyneet hakijaystävälliseen suuntaan, mutta vaihtoehtoisten valintatapojen käytännöt ovat kirjavat ja alakohtaista yhteistyötä esiintyy vähän. Minkälaisena vaihtoehtoisten valintatapojen (avoimen yliopiston väylät, näyttöreitit, lukioyhteistyö ym.) todellisuus näyttäytyy uudessa tilanteessa, kun aloille hakeutuminen on päävalintatapojen osalta selkeämpi? Voisiko alakohtainen yhteistyö entisestään lisätä koulutuksen saavutettavuutta ja alojen vetovoimaa myös vaihtoehtoisten valintatapojen osalta?

Työpajassa kuullaan lyhyt alustus ja tilannekuva aiheeseen liittyen. Tarkoituksena on keskustella aiheesta ja muodostaa yhteistä tahtotilaa siihen, lähdetäänkö alakohtaista yhteistyötä edistämään vaihtoehtoisten valintatapojen osalta osana opiskelijavalintojen kehittämistä.  

 

5. Stop ”mutulle”: opiskelijahyvinvointi ja opiskelukyky haltuun tiedolla

Työpajan vetäjä: Emmi Lehtinen, Helsingin yliopisto

Miten opiskelukykymallia voidaan hyödyntää opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tiedolla johtamisessa? Miten pääsemme opiskelijoiden hyvinvoinnista keskusteltaessa mutua syvemmälle tasolle, laadukkaaseen tiedolla johtamiseen ja tiedolla toimimiseen? Työpajan alussa kuullaan Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston käynnissä olevasta opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tiedolla johtamisen kehitystyöstä.  

Kaikkia osallistujia kutsutaan jakamaa omia kokemuksiaan tiedolla johtamisesta omasta yliopistosta sekä pohtimaan, miten opiskelukykymallia voitaisiin hyödyntää kaikissa yliopistoissa nykyistä vahvemmin opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tiedolla johtamisessa?  

Ennakkotehtävä: Tutustu Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön YHTS:n opiskelukykymalliin ja pohdi, miten omassa yliopistossasi hyödynnetään mallia tiedolla johtamisessa tällä hetkellä. 

 

6. Syökö ristiinopiskelun sopimusbyrokratia RIPA:n hyödyt?

Työpajan vetäjät: Outi Lassi, Helsingin yliopisto ja Erja Widgrén-Sallinen, Itä-Suomen yliopisto

Palveluväylä RIPA tukee ristiinopiskelua ja vähentää automatisaation myötä opintohallinnollista työtä, mutta onko työläys siirtynyt opetusyhteistyösopimusten valmisteluun ja hallinnointiin? Ristiinopiskeluun kohdistuvan mielenkiinnon myötä opetusyhteistyön ja sopimusten määrä kasvaa: sopimusbyrokratiaa pitää keventää ja opetusyhteistyön valmistelua sujuvoittaa, jotta raskas sopimushallinto ei söisi RIPA:n ja rahoitusmallin hyötyjä.  

Teemaryhmässä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

 • Mikä ristiinopiskelun sopimuskokonaisuudessa toimii, mikä hiertää?  
 • Millainen on sujuva prosessi sopimuskumppanien kanssa?
 • Löytyykö viisastenkivi suurista sopimuskokonaisuuksista?  

Hyödynnämme teemaryhmässä myös kansallisen ristiinopiskelun verkostoyhteyshenkilöiden toukokuisen työpajan tuotoksia.