Kasvatustieteen päivät

Kasvatustieteen päivät
Kestävä kasvatus - kestävä tulevaisuus. 15.-16.12.2020 | Helsingin yliopisto
Kestävä kasvatus - kestävä tulevaisuus. 15.-16.12.2020 | Helsingin yliopisto

Tervetuloa Kasvatustieteen päiville 2020!

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vakava haaste niin kasvatustieteelle kuin käytännön kasvatustyölle. Vaikka niiden tärkeydestä on helppo olla yhtä mieltä, kestävyyden käsite on monitahoinen eikä anna kasvattajalle helppoja vastauksia. Tarkoitetaanko kestävyydellä aina samanarvoisesti sen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuksien tasapainoa, vai voidaanko näitä painottaa eri tavoin? Liian monitahoisesti ymmärrettynä kestävyys jää tyhjäksi hokemaksi, ilman yhteyttä rakenteellisiin ongelmiin tai arjen valintatilanteisiin. Liian kapeasti ymmärrettynä taas, nämä ongelmat jäävät yhtä lailla ratkaisematta. 

Tämän vuoden Kasvatustieteen päivien teema “Kestävä kasvatus - kestävä tulevaisuus” keskittyy kysymään, millä tavalla meidän tulisi kasvattaa lapsia, nuoria ja aikuisia kohti tulevaisuutta, joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Entä, onko toivon pedagogiikkaa mahdollista ylläpitää ilmastonmuutoksesta huolimatta, tai välineenä sen pysäyttämiseksi?

Päivien pääpuhujina ovat professori Cecilia Lundholm Tukholman yliopistosta ja professori Annalisa Sannino Tampereen yliopistosta.

HUOM! Kasvatustieteen päivien ajankohta ja paikka ovat muuttuneet aiemmin ilmoitetuista. Kasvatustieteen päivät 2020 järjestetään 15.-16.12.2020 Helsingin yliopiston keskustakampuksella. Seuraamme tarkasti koronavirustilanteen etenemistä ja tiedotamme sen mahdollisista vaikutuksista konferenssin järjestämiseen.