Kokemuksia apurahoista ja stipendeistä

Tukea valmistumiseen

"Apurahat ovat tärkeä osa gradun kirjoittajalle. Moni tutkimus jäisi tekemättä jos täytyisi ottaa huomioon graduun kuluva rahamäärä. Uuden tiedon tuottaminen vaatii usein kirjallisuuden hankkimista ulkomailta, analyysikustannuksia tai tutkimuksen tekemistä toisessa maassa. Kustannusten ei pitäisi rajoittaa gradun tekijän kannalta mielekästä tutkimusta. Apurahat rohkaisevat gradun tekijöitä kansainvälistymiseen. Samalla koko yliopiston maine korkealaatuisen tiedon tuottajana kasvaa." - Opiskelija, joka kattoi graduaineistonsa käsittelykulut apurahalla

Apua kansainvälistymiseen

"Käytin apurahan tieteellisen käsikirjoituksen ja konferenssiesityksen valmisteluun kansainvälistä konferenssia varten kesällä 2014. Molemmat perustuivat graduni tutkimussuunnitelmaan eli samalla graduni eteni myös. Nyt gradu on palautettu." - Gradupalkinnon rahastoilta saanut opiskelija

Alkuun jatko-opinnoissa

"Käytin apurahan opintojeni loppuvaiheessa toteutettuun matkaan Yhdysvaltoihin, kun kävin esittelmässä gradututkielmani tuloksia. Matka oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut ja olemme pitäneet yhteyttä myös vierailun jälkeen mahdollisen yhteistyön tiimoilta. Jatko-opintojen ja akateemisen uran alun kannalta apurahasta oli hyötyä suhteiden luomisessa." 

"Apuraha kului lisensiaatin tutkielmani edistymisen tukemiseen. Apurahan turvin pystyin vähentämään töissä käymistäni ja keskittymään paremmin lisensiaatin tutkielman tekemiseen ja opintoihini. Apurahalla kustansin myös tutkielmaani kuuluneiden tilakäyntien matkustuskustannukset." - Vuonna 2014 apurahan saanut jatko-opiskelija

Hyvä kiertoon

Apurahan tai stipendin saaminen jättää jäljen. 

"​Yliopistolle tehdyt lahjoitukset ovat tärkeä osa yliopiston opiskelijoihinsa suutaamaa kannustusta ja kovasta puurtamisesta palkitsemista. Taloudelliset mahdollisuudet eivät välttämättä ole samalla tasolla kaikkien opiskelijoiden kesken, jolloin tulevan työuran suunnitteluun ja suhteiden luomiseen tarvittavat resurssit on haettava muualta kuin vanhemmilta. Rahastot antavat tähän tasa-arvoisen mahdollisuuden."

"Tulevaisuudessa siirryttyäni työelämään ja säännöllisiin tuloihin voisin hyvinkin harkita lahjoituksen tekemistä yliopistolle. Lahjoitus voi olla pieni raha työssäkäyvälle, mutta iso apu vähävaraiselle opiskelijalle." - Graduapurahan saanut opiskelija

Jaa kokemuksesi ja ajatukseksi ja vie viestiä tuleville opiskelijapolville #helsinkiunigrants!