Kielitaitotestit Helsingin yliopiston hakijoille

Helsingin yliopiston Kielipalvelut järjestää ainoastaan englannin testausta Helsingin yliopiston tohtorikoulutukseen hakeville. Katso linkki alla kohdassa ilmoittautuminen.

Helsingin yliopiston Kielipalvelut järjestää testausta ainoastaan tohtorikoulutuksiin hakeutuville, katso englanninkielinen sivu.

 

Muita testejä (ei yliopiston järjestämiä:

 1. YKI-testit (Yleinen kielitutkinto)
  Kielet: suomi, ruotsi, englanti
  Lisätiedot: katso http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot
  Huom. Syksyn testeihin ilmoittautuminen on syyskuussa (1.–30.9.2015). Kevään testeihin ilmoittaudutaan helmikuussa (1.–29.2.2016). Testit täyttyvät nopeasti, joten kannattaa ilmoittautua heti ajanjakson alussa.
   
 2. Valtionhallinnon kielitutkinnot
  Kielet: suomi ja ruotsi
  Lisätiedot: katso http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/valtionhallinnon_kielitutkinnot
   
 3. IELTS Academic -testit
  Kielet: englanti
  Lisätiedot: https://www.finnbrit.fi/exams-tests/ielts
  Testejä järjestetään keskimäärin kolme kertaa kuukaudessa. Testit täyttyvät nopeasti, joten kannattaa ilmoittautua ajoissa.
   
 4. Cambridge-testit (CAE/CPE)
  Kielet: englanti
  Lisätiedot: https://www.finnbrit.fi/exams-tests/cambridge-assessment-english tai http://kieliakatemia.cambridgecentres.org/
  Testejä järjestetään kolme kertaa vuodessa (maalis-, kesä ja joulukuussa).
 5. TOEFL-testit
  Kielet: englanti
  Lisätiedot: http://www.ets.org/toefl
   
 6. PTE Academic -testit
  Kielet: englanti
  Lisätiedot: http://pearsonpte.com/

Tekstin ymmärtämisen osakoe

Osiossa on tehtäviä eripituisista ja eri aiheita käsittelevistä teksteistä, esimerkiksi

 • ymmärtämistä mittaavia kysymyksiä
 • valittujen sanojen selityksiä 
 • monivalintatehtäviä.

Rakenteiden ja sanaston osakoe

Osiossa on rakenteiden ja sanaston hallintaa mittaavia tehtäviä, esimerkiksi

 • annetun sanan täydentäminen lauseeseen oikeassa muodossa
 • lauseen muodon muuttaminen ohjeen mukaan
 • annetuista vaihtoehdoista sopivimman valitseminen lauseeseen
 • puuttuvan sanan täydentäminen lauseeseen.

Tämä osio voi olla upotettu tekstin ymmärtämisen osioon, jolloin siinä mitataan myös rakenteiden ja sanaston hallintaa.

Kirjoittamisen osakoe

Osiossa on erityyppisiä, eripituisia ja eri aiheita käsitteleviä tehtäviä, joiden perusteella arvioidaan

 • sanaston ja rakenteiden hallintaa
 • kielellisen ilmaisun laajuutta
 • tekstin rakennetta ja sidosteisuutta
 • tekstin tarkoituksenmukaisuutta.

Puhumisen osakoe

Osiossa on parihaastattelu eli kaksi testattavaa sekä haastattelija, joka ohjaa keskustelun kulkua. Johdatuksena keskusteluun voi olla kysymys, väittämä, kuva, kuvasarja tai lyhyt kuuntelutehtävä. Haastattelun perusteella arvioidaan

 • kielellisen ilmaisun laajuutta
 • puheen sujuvuutta, sidosteisuutta ja virheettömyyttä
 • vuorovaikutustaitoa.

Tehtävien ohjeet annetaan testikielellä.

Aikaisempia kokeita tai näytekoetta ei ole saatavilla.