Helsingin yliopiston yksiköt ja henkilöstö voivat tarkistuttaa vieraskielisten tekstiensä kieliasun Kielipalveluissa. Myös Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat voivat tarkistuttaa lisensiaatintyönsä ja väitöskirjansa: katso kielentarkistukset.

Helsingin yliopiston yksiköt saavat Kielipalveluista myös käännökset.