Haku
Haku maisterikoulukseen, ilmakehätieteiden maisteriohjelma, kesäkouluväylä 2018 (Helsingin yliopisto)
Hakuaika
5.7.2018, 08:0017.8.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille)
10 (0)

Myön­net­tä­vä opin­to-oi­keus

Jos sinut valitaan, saat oikeuden suorittaa filosofian maisterin tutkinnon (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) ilmakehätieteiden maisteriohjelmassa. Sinun on hakulomakkeella valittava jompikumpi näistä tutkinnoista tavoitetutkinnoksesi.

Ilmakehätieteiden monikielisessä maisteriohjelmassa voit valita tutkinnonsuorituskieleksesi joko suomen, ruotsin tai englannin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka opetus suurimmaksi osaksi onkin englanninkielistä, voit mm. vastata tenttikysymyksiin, kirjoittaa mahdolliset kurssityösi sekä pro gradu -tutkielmasi valitsemallasi tutkinnonsuorituskielellä. Huomaathan, että voit hakea tähän maisteriohjelmaan vain yhdellä kielellä ja että tämä haun aikana valitsemasi kieli määrittelee tutkinnonsuorituskielesi (suomi, ruotsi tai englanti). Huomaathan myös, että hakulomake on englanninkielinen riippumatta valitsemastasi tutkinnonsuorituskielestä. Voit kuitenkin vastata hakulomakkeen kysymyksiin suomeksi tai ruotsiksi, jos valitset tutkinnonsuorituskieleksesi suomen tai ruotsin.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen ja tarvittavat liitteet määräajan kuluessa

Hakukelpoisuudesta ja sen osoittamisesta kerrotaan tämän sivun kohdassa "Hakukelpoisuusvaatimukset" ja liitteiden toimittamisesta kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Valintamenettely

Jos et täytä edellä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei valita. Alla on kuvattu valintaperusteet, joita käytetään niiden hakijoiden kohdalla, jotka täyttävät valituksi tulemisen vähimmäisehdot.

Helsingin yliopiston kesäkoulun (Helsinki Summer School) kurssin ”Introduction to Modern Atmospheric Science I” vähintään arvosanalla 4/5 suorittaneet ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kelpoiset hakijat voivat hakea tutkinnonsuoritusoikeutta Atmospheric Sciences –maisteriohjelmaan. Valinta perustuu perustelukirjeeseen ja kurssin opettajien lausuntoon.

Sinun on hakulomakkeella valittava tavoitetutkintosi. Voit valita suorittaa joko filosofian maisterin tutkinnon (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta). Sinun ei tarvitse hakulomakkeella valita tavoittelemaasi opintosuuntaa, mutta huomaathan, että biogeokemikaaliset syklit –opintosuunnassa ensisijainen tavoitetutkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto. Muissa opintosuunnissa (aerosolifysiikka; hydrosfäärin geofysiikka; meteorologia; kaukokartoitus; ilmakehän kemia ja analysointi) ensisijainen tavoitetutkinto on filosofian maisterin tutkinto.

Motivaatiokirje ja analyysi aiemmista opinnoista ovat osa valintaperusteita ja ne kirjoitetaan annettujen kysymysten perusteella hakulomakkeelle.

Jos useammalla hakijalla on koulutusohjelmaan soveltuvat aikaisemmat opinnot, mutta kaikki eivät mahdu hakukohteen kiintiöön, hakijoita verrataan toisiinsa ja ainoastaan parhaat hakijat tulevat hyväksytyksi.  Hakukohteen ei myöskään tarvitse ottaa ilmoittamaansa valintakiintiötä täyteen. Yliopisto ei tee ennakkoarvioita aikaisempien opintojen soveltuvuudesta.

Valinnan tulos

Valinnan tulos ilmoitetaan viimeistään 31.8.2018. Muistathan huomioida yhden paikan säännön, mikäli haet useampaan koulutukseen keväällä 2018.

Voit hakea, jos täytät seuraavat kolme ehtoa:

 1. Olet suorittanut alemman (myös amk) tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon Suomessa tai ulkomailla 17.8.2018 mennessä. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.
 2. Olet suorittanut maisteriohjelmaan vaadittavat hakuperusteopinnot viimeistään 17.8.2018. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Valintaperusteet” ja ”Tarvittavat liitteet”.
 3. Osoitat 17.8.2018 mennessä osaavasi suomea, ruotsia tai englantia rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Tarvittavat liitteet”.

Mikäli hakuperusteena olevan tutkintosi suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä 17.8.2018, et voi hakea opinto-oikeutta kesän 2018 erillishaussa, vaan sinun tulee hakea sitä talven 2019 maisterihaussa, jolloin opinto-oikeus alkaa syksyllä 2019.

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija, huomioi sinua koskevat erityisohjeet.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.

Pakolliset liitteet

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat niiden ohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät liitelistan alta:

 • virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta
 • virallinen opintosuoritusote
 • todistus kielitaidosta
 • viralliset käännökset
 • tavallinen valokopio passista TAI suomalaisesta oleskelulupakortista
 • motivaatiokirje ja opintosuunnitelma (täytetään hakulomakkeelle)
 • tutkintotodistuksen liite (jos saatavilla)
 1. Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamisesta ja liitteitä koskevista vaatimuksista. Tietyissä maissa opintoja suorittaneiden pitää noudattaa maakohtaisia vaatimuksia asiakirjojen toimittamisessa. Katso maakohtaiset ohjeet. Huomaathan, että ohjeissa saatetaan puhua asiakirjojen toimittamisesta University Admissions Finlandille. Toimita kuitenkin liitteesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.
 2. Sinun on osoitettava kielitaitosi siinä kielessä (suomi, ruotsi tai englanti), jonka valitset hakulomakkeella tutkintosi suorituskieleksi. Katso ohjeet kielitaidon osoittamisesta. Huomaathan, että ohjeissa saatetaan puhua asiakirjojen toimittamisesta University Admissions Finland. Toimita kuitenkin liitteesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.
Toimitettava viimeistään 17.8.2018, 15:00
Toimitusosoite
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin: 02941 24140