PLACES

places

 

Kaupungistuminen, maailmantalouden muutokset sekä paikalliset erityispiirteet muokkaavat kaupunkirakenteita jatkuvasti, jolloin kaupunkikeskusten alueellinen hierarkia ja niiden toimijat sijoittuvat uudelleen. PLACES-tutkimusteema tarkastelee tätä alueellista murrosta mm. kaupunkien saavutettavuudessa, muuttoliikkeessä  ja sosiaalisen eritymisen prosesseissa.