PEOPLE

people

Kaupungissa asuvan väestön ominaisuudet vaikuttavat kaupunkien kestävyyteen ja kaupunkipoliittisten päätösten merkitykseen esimerkiksi rakentamisessa, liikenteessä ja sosiaalipalveluissa. PEOPLE-tutkimusteema tarkastelee asukkaiden ja kaupunkin niin fyysisten, sosiaalisten kuin alueellisten prosessien välistä vuorovaikutusta. Näiden monitasoisten prosessien tarkasteleminen tarjoaa todisteita kaupunkialueiden ja naapurustojen ominaisuuksien vaikutuksesta yksilöihin sekä yksilöiden valintojen valikutuksista kaupunkialueiden kehitykseen, kuten esimerkiksi naapurustojen eriytymiseen.