Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys jonkin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa edustettuna olevan oppiaineen alalta. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja.

Ohjeet väitöskirjan/lisensiaatintyön tarkastukseen jättämiseen sekä esitarkastajan, vastaväittäjän ja arvolausetoimikunnan jäsenen ohjeet löytyvät kasvatustieteellisen tiedekunnan Flamma-sivuilta. Lisätietoa väitöstilaisuuden kulusta löytyy Tervetuloa väitöstilaisuuteen -sivuilta.