Kasvatustieteellisen tiedekunnan vastuullisten tutkijoiden tutkimusprofiilit ja -projektit sekä julkaisut ja tutkimusaktiviteetit löytyvät TUHAT-tietokannasta. 

Lisätietoja vastuullisista tutkijoista: edu-research@helsinki.fi