Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehdään tutkimusta monin tavoin organisoituna tutkimusyksiköissä, -keskuksissa, -projekteissa ja -ryhmissä. Tällä hetkellä tiedekunnassa on käynnissä 20 Suomen Akatemian, seitsemän EU:n, kaksi Tekesin ja useita kymmeniä ministeriöiden ja säätiöiden rahoittamia hankkeita. 

Vuonna 2017 käynnistyy Suomen Akatemian ja yliopiston rahoittama LEAD (Learning in the Digital World) -hanke, joka on osa laajempaa yliopiston strategian mukaiseen profiloitumiseen pohjautuvaa Ihminen muutoksessa (Human Mind in Changing World) -tutkimuskokonaisuutta.

Lisätietoja tiedekunnan tutkimusryhmistä ja tutkimushankkeista löytyy yliopiston tutkimustietojärjestelmä TUHAT:ista.

Tutkijat

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja opetushenkilöstöön kuuluu

  • 26 professoria
  • 81 yliopistonlehtoria ja -opettajaa
  • 336 tohtorikoulutettavaa.

Tiedekunnan tutkimus- ja opetustoimintaan osallistuu henkilöstön ohella myös dosentteja.

Tutkimusprofiilit ja julkaisut

Verkostot ja kehittämishankkeet

Tiedekunnassa tutkimukseen pohjautuvat erilaiset verkostot ja kehittämishankkeet ovat tärkeä toimintamuoto.