Tutkimusprofiili

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus liittyy inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksen näkökulmat ovat yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä. Tutkimuksen kohteita ovat koulutusjärjestelmät, oppimisympäristöt sekä oppiaineet ja oppijat. Tutkimuksemme tähtää kulttuuristen ja sosiaalisten mahdollisuuksien toteutumiseen yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimuksella on kaksi painoalaa:

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri -painoalalla tutkimusteemoja ja -kohteita ovat muun muassa koulujärjestelmä ja koulutuspolitiikka, työn ja organisaatioiden kehittäminen, osallisuus eri koulutusjärjestelmissä ja yhteiskunnassa, tasa-arvo, sukupuoli ja globaali vastuu sekä taidot ja taide muuttuvina muotoina.

Oppiminen ja vuorovaikutus -painoalan teemoja ovat muun muassa opetussuunnitelma, oppimisen tutkimus, erilaiset oppimisympäristöt, oppimaan oppimisen taidot, oppimisvaikeudet, kehittyminen ja vuorovaikutus,  innovatiiviset oppimismenetelmät, tiedonalalähtöinen oppiminen, yhteisöjen oppiminen sekä asiantuntijuuden kehittymisen tutkiminen.