Tutkimusprofiili

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus liittyy inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksen näkökulmat ovat yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä. Tutkimuksen kohteita ovat koulutusjärjestelmät, oppimisympäristöt sekä oppiaineet ja oppijat. Tutkimuksemme tähtää kulttuuristen ja sosiaalisten mahdollisuuksien toteutumiseen yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa.

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri – suomalainen koulu ja koulutuspolitiikka, kasvatus ja koulutus, työ, organisaatiot ja kehittäminen, toiminta, toimijuus ja osallisuus, tasa-arvo, sukupuoli ja globaali vastuu, taidot, design ja taide muuttuvina muotoina.

Oppiminen ja vuorovaikutus

Oppiminen ja vuorovaikutus – opetussuunnitelma, oppiminen, opettaminen, oppimisympäristöt, oppimaan oppiminen, oppimisvaikeudet, kehittyminen, vuorovaikutus tilanteissa, innovatiiviset menetelmät, tiedonalalähtöinen oppiminen eli ainedidaktiikka, yhteisöjen oppiminen ja asiantuntijuus.

Ih­mis­mie­li muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa

Kasvatustieteellinen tiedekunnan Learning in the Digital World (LEAD) on yksi strategisen tutkimusalan Ihmismieli muuttuvassa maailmassa -osahanke. 

HEL­SUS

Kasvatustieteellinen tiedekunta on osa Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituuttia (HELSUS).

Erilaiset tutkimukseen pohjautuvat verkostot ja kehittämishankkeet ovat tärkeä toimintamuoto kasvatustieteissä.