Tutkimusprofiili

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus liittyy inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksen näkökulmat ovat yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä. Tutkimuksen kohteita ovat koulutusjärjestelmät, oppimisympäristöt sekä oppiaineet ja oppijat. Tutkimuksemme tähtää kulttuuristen ja sosiaalisten mahdollisuuksien toteutumiseen yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimuksella on kaksi painoalaa:

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri -painoalalla tutkimusteemoja ja -kohteita ovat muun muassa koulujärjestelmä ja koulutuspolitiikka, työn ja organisaatioiden kehittäminen, osallisuus eri koulutusjärjestelmissä ja yhteiskunnassa, tasa-arvo, sukupuoli ja globaali vastuu sekä taidot ja taide muuttuvina muotoina.

Oppiminen ja vuorovaikutus -painoalan teemoja ovat muun muassa opetussuunnitelma, oppimisen tutkimus, erilaiset oppimisympäristöt, oppimaan oppimisen taidot, oppimisvaikeudet, kehittyminen ja vuorovaikutus,  innovatiiviset oppimismenetelmät, tiedonalalähtöinen oppiminen, yhteisöjen oppiminen sekä asiantuntijuuden kehittymisen tutkiminen.

Ihmismieli muuttuvassa maailmassa

Kasvatustieteellinen tiedekunnan Learning in the Digital World (LEAD) on yksi strategisen tutkimusalan Ihmismieli muuttuvassa maailmassa -osahanke. 

HELSUS

Kasvatustieteellinen tiedekunta on osa Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituuttia (HELSUS).

JUSTED

Helsingin yliopisto koordinoi 2013–2018 NordForskin rahoittamaa Nordic Centre of Excellence on Justice Through Education -huippututkimusyksikköä, jossa oli mukana 140 tutkijaa yhdeksästä maasta. 

Erilaiset tutkimukseen pohjautuvat verkostot ja kehittämishankkeet ovat tärkeä toimintamuoto kasvatustieteissä.