Ohjaaja ja ohjaussopimus

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa jokaiselle jatko-opiskelijalle nimetään vähintään kaksi väitellyttä ohjaajaa, joista ainakin toisella on dosentin arvo tai sitä vastaava tieteellinen pätevyys ja ainakin toinen edustaa sitä tiedekunnan oppiainetta, johon tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan ja johon väitöskirjaprojekti liittyy.

Tutkijakoulutettava ja ohjaajat sopivat työnjaosta keskenään ja kirjaavat sen ylös ohjaussopimukseen. Ohjaussopimuksen allekirjoittavat jatko-opiskelija, oppiainetta edustava ohjaaja, muut ohjaajat ja sivuohjaajat sekä laitoksen johtaja. Ohjaussopimukseen merkitään myös mahdollisimman tarkasti, miten usein ohjattava osallistuu ohjaajan/ohjaajien kanssa käytäviin keskusteluihin ja seminaareihin sekä miten usein ohjattava raportoi oman työnsä edistymisestä. Lisäksi kirjataan sopimukset ohjaajien ja ohjattavien muista velvollisuuksista.

Tutkijakoulutukseen hakeuduttaessa on hakijan vastuulla hankkia itselleen ohjaaja, joka tuntee tutkimusaihetta.  Tällaisia henkilöitä voi etsiä esimerkiksi hakemalla Helsingin yliopiston TUHAT-tietojärjestelmästä henkilöitä, jota ovat tutkineet aihetta. Potentiaalisia ohjaajia on hyvä lähestyä alustavan tutkimussuunnitelman kanssa, jolloin mahdollisen ohjaajan on helpompi arvioida soveltuvuuttaan tehtävään.  Mikäli hakijalla on ongelmia ohjaajien löytämisessä, hän voi kääntyä laitoksen jatkokoulutuskoordinaattorin puoleen.

Ohjaajan vaihtaminen tai lisääminen

Jos ohjaussuhde jostain syystä (esim. ohjaajan jäädessä eläkkeelle tai vaihtaessa työpaikkaa) loppuu ennen kuin jatko-opiskelija on väitellyt, on tilalle hankittava uusi ohjaaja.  Jatko-opiskelijan on hyvä olla aloitteellinen tässä asiassa ja pyrkiä itse löytämään uusi ohjaaja. Jos tehtävä osoittautuu hankalaksi, jatko-opiskelija voi ottaa yhteyttä valitsemansa tohtoriohjelman johtoryhmään ja sen puheenjohtajaan. Tohtoriohjelman johtoryhmän puoleen voi kääntyä myös silloin, jos ohjaussuhteessa ilmenee muita ongelmia eikä asioita saada sovittua kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Kaikista ohjaussuhteissa tapahtuvista muutoksista on tiedotettava tiedekunnan koulutussuunnittelijalle (jatkokoulutus). Uusi ohjaussopimus on allekirjoitettava aina, kun ohjaaja vaihtuu tai niitä tulee lisää. Uusitut ohjaussopimukset lähetetään koulutussuunnittelijalle (jatkokoulutus).

 

Lisätietoja sähköpostitse osoitteesta: edu-research@helsinki.fi.