Päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää 18-jäseninen tiedekuntaneuvosto, johon kuuluu kaikkien henkilöstöryhmien sekä opiskelijoiden edustajia. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani. Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston muodostavat 1.1.–31.12.2017.*)

Dekaani

Professori Patrik Scheinin, puheenjohtaja

Professorit

 • Gunilla Holm
  Varajäsen Erja Syrjäläinen
 • Leena Krokfors
  Varajäsen Kirsi Tirri
 • Kirsti Lonka
  Varajäsen Jari Lavonen
 • Johanna Mäkelä
  Varajäsen Pirjo Aunio
 • Heikki Ruismäki
  Varajäsen Kristiina Kumpulainen
 • Liisa Tainio
  Varajäsen Jukka Rantala
 • Sirpa Tani
  Varajäsen Markku Hannula
 • Mari Tervaniemi
  Varajäsen Kai Hakkarainen

Muu henkilökunta

 • Riitta Jyrhämä
  Varajäsen Hannele Cantell
 • Marja Martikainen
  Varajäsen Marko van den Berg
 • Leila Pehkonen
  Varajäsen Elina Kontu
 • Inkeri Ruokonen
  Varajäsen Riikka Räisänen
 • Jari Salminen
  Varajäsen Ari Poutiainen

Opiskelijat

 • Netta Metsäaho
  Varajäsen Ilmari Lappalainen
 • Kasper Mobarak
  Varajäsen Eeva Partanen
 • Tommi Mäki
  Varajäsen Lovisa Hirvonen
 • Viivi Piira
  Varajäsen Rekar Abdulhamed
 • Marika Tuominen
  Varajäsen Jesse Myllylahti

Sihteeri

Palvelukoordinaattori Max Ingman, puh. 02941 29410, max.ingman@helsinki.fi

Tiedekuntaneuvoston tehtävät

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on erityisesti sen lisäksi, mitä tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä ja muissa johtosäännöissä määrätään:

 1. vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta
 2. käsitellä tiedekunnan tavoiteohjelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja tiedekunnan budjetti
 3. tehdä hallitukselle esitys laitoksen muodostamisesta ja lakkauttamisesta sekä päättää laitosneuvoston jäsenten määrästä
 4. päättää tohtoriohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta tutkijakoulun lausunnon saatuaan
 5. edistää tiedekunnassa työskentelevien ja opiskelevien yhteistyötä ja tiedonkulkua
 6. ratkaista tiedekunnan kannalta laajakantoiset tai periaatteellisesti tärkeät, dekaanin toimivaltaan kuuluvat asiat, jotka dekaani on saattanut tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi.

*) Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 1.1.2014–31.12.2016.