Päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää 18-jäseninen tiedekuntaneuvosto, johon kuuluu kaikkien henkilöstöryhmien sekä opiskelijoiden edustajia. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani. Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston muodostavat 1.1.2018–31.12.2021.

Dekaani

Professori Johanna Mäkelä, puheenjohtaja

Professorit

 • Kai Hakkarainen
  Varajäsen Erja Syrjäläinen
 • Markku Hannula
  Varajäsen Jari lavonen
 • Kristiina Kumpulainen
  Varajäsen Auli Toom
 • Jukka Rantala
  Varajäsen Lasse Lipponen
 • Heikki Ruismäki
  Varajäsen Pirita Seitamaa-Hakkarainen
 • Patrik Scheinin
  Varajäsen Kirsti Lonka
 • Liisa Tainio
  Varajäsen Arto Kallioniemi
 • Sirpa Tani
  Varajäsen Markku Jahnukainen

Muu henkilökunta

 • Riitta Jyrhämä
  Varajäsen Inkeri Ruokonen
 • Peter von Bonsdorff
  Varajäsen Veli-Pekka Dufva
 • Kristiina Brunila
  Varajäsen Elina Ikävalko
 • Ari Poutiainen
  Varajäsen Jari Salminen
 • Antti Rajala
  Varajäsen Anu Kajamaa

Opiskelijat

 • Emma Heikkilä
  Varajäsen Nina Strandén
 • Julia Korhonen
  Varajäsen Heidi Maanonen
 • Samuli De Pascale
  Varajäsen Lovisa Hirvonen
 • Ella Rönkkö
  Varajäsen Waltteri Immonen
 • Saara Tahvanainen
  Varajäsen Minna Äikäs

Sihteeri

Palvelukoordinaattori Max Ingman, puh. 02941 29410, max.ingman@helsinki.fi

Tiedekuntaneuvoston tehtävät

Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on erityisesti sen lisäksi, mitä tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännössä ja muissa johtosäännöissä määrätään:

 1. vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta
 2. käsitellä tiedekunnan tavoiteohjelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja tiedekunnan budjetti
 3. tehdä hallitukselle esitys laitoksen muodostamisesta ja lakkauttamisesta sekä päättää laitosneuvoston jäsenten määrästä
 4. päättää tohtoriohjelman perustamisesta ja lakkauttamisesta tutkijakoulun lausunnon saatuaan
 5. edistää tiedekunnassa työskentelevien ja opiskelevien yhteistyötä ja tiedonkulkua
 6. ratkaista tiedekunnan kannalta laajakantoiset tai periaatteellisesti tärkeät, dekaanin toimivaltaan kuuluvat asiat, jotka dekaani on saattanut tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi.