Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaani on tiedekuntaneuvoston valitsema professori, jonka tehtävänä on johtaa ja ohjata tiedekuntaa. Dekaani käsittelee ja ratkaisee tiedekunnalle kuuluvat asiat, jollei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin säädetä tai määrätä.

Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja osastojen yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla. Toimintakaudella 2018–2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää 18-jäseninen tiedekuntaneuvosto, johon kuuluu kaikkien henkilöstöryhmien sekä opiskelijoiden edustajia. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani.