Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaani on tiedekuntaneuvoston valitsema professori, jonka tehtävänä on johtaa ja ohjata tiedekuntaa. Dekaani käsittelee ja ratkaisee tiedekunnalle kuuluvat asiat, jollei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin säädetä tai määrätä.

Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja osastojen yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla. Toimintakaudella 2014–2017 tiedekunnassa on neljä varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja käyttäytymistieteiden osaston johtaminen.

Päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää 18-jäseninen tiedekuntaneuvosto, johon kuuluu kaikkien henkilöstöryhmien sekä opiskelijoiden edustajia. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani.