Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani

Dekaani on tiedekuntaneuvoston valitsema professori, jonka tehtävänä on johtaa ja ohjata tiedekuntaa. Dekaani käsittelee ja ratkaisee tiedekunnalle kuuluvat asiat, jollei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin säädetä tai määrätä.

Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja osastojen yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tavalla. Toimintakaudella 2018–2021 tiedekunnassa on kolme varadekaania, joiden päävastuualueet ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Tiedekuntaneuvosto

Päätösvaltaa tiedekunnassa käyttää 18-jäseninen tiedekuntaneuvosto, johon kuuluu kaikkien henkilöstöryhmien sekä opiskelijoiden edustajia. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani.

Professori Johanna Mäkelä on kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani.

Puh.: +358 (0)2941 29691
Sähköposti: johanna.m.makela [at] helsinki.fi
Tuhat-tutkijaprofiili

Dosentti, yliopistonlehtori Anu Laine on opetuksesta vastaava varadekaani.

Puh.: +358 (0)2941 29551
Sähköposti: anu.laine [at] helsinki.fi
Tuhat-tutkijaprofiili

Professori Kristiina Kumpulainen on tutkimuksesta vastaava varadekaani.

Puh.: +358 (0)2941 29642
Sähköposti: kristiina.kumpulainen [at] helsinki.fi
Tuhat-tutkijaprofiili

Professori Arto Kallioniemi on yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisistä asioista vastaava varadekaani.

Puh.: +358 (0)2941 29610
Sähköposti: arto.j.kallioniemi [at] helsinki.fi
Tuhat-tutkijaprofiili