Kasvatustieteiden koulutusohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.  

Koulutusohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, lastentarhanopettaja, luokanopettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettaja, luokanopettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede.

Lastentarhanopettajan opintosuunnassa opiskelija saa opinto-oikeuden pelkästään kanditutkintoon, joka antaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Kaikissa muissa opintosuunnissa opiskelija saa opinto-oikeuden samanaikaisesti sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Opettajankoulutuksissa ammatillinen kelpoisuus saavutetaan kandi- ja maisterikoulutuksen suorittamisella.

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa myös opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin.