Käsityönopettajan koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia erillisinä opintoina tai sivuaineopintoina.

Voit hakea joko perusopintokokonaisuuteen (25 op) tai perus- ja aineopintokokonaisuuteen (25 op + 35 op = 60 op). Käsityötieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen käsityöoppiaineessa. Sekä perus- että ainepintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

Hakuaika on 12.4.2017–30.4.2017. Lue tarkemmat tiedot hakemisesta koulutuksen hakuoppaasta.

Haussa käytetään sähköistä lomaketta.