Erityispedagogiikan syventävät opinnot

Ainedidaktisesti painottuneet, kasvatustieteen erilliset syventävät opinnot

Haku

Opinto-oikeudesta

Erityispedagogiikan syventävät opinnot

Erityispedagogiikan syventävien opintojen (40 op) tavoite on lisätä opiskelijan osaamista yksilöiden kehityksestä, arvioinnista ja tukemisesta ympäristön osana. Tämän lisäksi syvennetään ymmärrystä yhteiskunnallisista ilmiöistä ja eettisistä kysymyksistä.

Opintoja voivat vuonna 2017 hakeutua suorittamaan henkilöt, joilla on suoritettuna 35 opintopisteen laajuiset erityispedagogiikan aineopinnot haun loppuun mennessä JA

  • tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa (tutkinto-opiskelijat) TAI
  • suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto (erilliset opiskelijat).

Opinto-oikeus myönnetään yhteensä kuudelle tutkinto-opiskelijalle ja erillisopiskelijalle.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, asetetaan hakijat järjestykseen seuraavalla tavalla:

  1. Erityispedagogiikan aineopintojen arvosana
  2. Erityispedagogiikan proseminaaritutkielman arvosana

Tutkinto-opiskelijoilla erityispedagogiikan syventävien opintojen tulee mahtua Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Muussa tapauksessa opinto-oikeutta ei voida myöntää.

Kasvatustieteen, erityisesti Ainedidaktiikan erilliset syventävät opinnot

Ainedidaktisesti painottuneet kasvatustieteen syventävät opinnot (40 op) ovat tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet syventämään kasvatustieteellistä tutkimustietoaan. Kokonaisuus sisältää kasvatustieteellisiä tutkimusmenetelmiä, ainedidaktista kirjallisuutta ja tutkielman. Pohjalla tulee olla maisteritutkinnon lisäksi aineopintojen tasoiset opettajan pedagogiset opinnot. Kokonaisuuteen otetaan keväällä 2017 yhteensä 10 opiskelijaa, sekä erillisopiskelijoita että tohtorin tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Haku toteutetaan viimeistä kertaa tämän muotoisena. Tutustu valintaperusteisiin.

 

Haku

Haku molempiin kokonaisuuksiin tapahtuu e-lomakkeella 25.5.2017 mennessä.

Opinto-oikeudesta

Opinnot suoritetaan 2016-2020 tutkintovaatimusten mukaisesti pääaineen vastuuhenkilön kanssa yhdessä sovitulla tavalla. Erillisissä opinnoissa suositeltu suorittamisaika on 1,5 vuotta. Opinto-oikeus alkaa 1.8.2017. Opinto-oikeudesta tiedotetaan hakijoita sähköpostitse. Tutkinto-opiskelijalla opinto-oikeus on voimassa niin kauan kuin opiskelijalla on tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa. Erillisopiskelijaa koskevat Helsingin yliopiston pysyväismääräykset erillisopinto-oikeuksien pituuksista. Opetus järjestetään suomen kielellä.

Yliopiston koulutusuudistusten takia erillisten ja sivuaineena järjestettävien syventävien opintojen kokonaisuudet lopetetaan siirtymäajan loppuessa 31.7.2020. Tämän jälkeen kaikki opinto-oikeudet kokonaisuuteen päättyvät ja opintoja ei voi suorittaa.

Erillisopiskelijalle opinnot maksavat 15e/opintopiste. Opintomaksut perustuvat yliopistolakiin (24.7.2009/558) sekä valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) ja asetuksen muutokseen (1436/2014).