Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkintoon johtava opetus järjestetään kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Kandiohjelmasta on mahdollisuus jatkaa maisteriohjelmaan. Tutkinnon voi suorittaa sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Kasvatustieteiden kandiohjelma ja kasvatustieteiden maisteriohjelma

Kasvatustieteiden kandiohjelman ja kasvatustieteiden maisteriohjelman opetus jakaantuu useampaan opintosuuntaan, jotka johtavat eri opettajan pätevyyksiin ja asiantuntijuuksiin. Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan, luokanopettajan, varhaiskasvatuksen sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan, luokanopettajan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Lastentarhanopettajan opintosuunnan kandikoulutus (3 v.) tuottaa ammatillisen kelpoisuuden, mutta muissa opettajankoulutuksissa kelpoisuuden saa vasta suoritettuaan kandi- ja maisterikoulutuksen (3+2 v.) . Erityispedagogiikan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat voi suorittaa 3 tai 3+2 v. koulutuksena. Varhaiskasvatuksen opintosuunta on ainoastaan maisteritasoinen koulutus.

Kevään yhteishaun hakuaika on 14.3.–28.3.2018. Valintakoeaineistot julkaistaan 27.3.2018.

Tutustu kasvatustieteiden kandiohjelmaan ja kasvatustieteiden maisteriohjelmaan!

Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla ei ole erillistä hakuopasta, vaan löydät kaikki tarvittavat tiedot joko yliopiston hakijapalveluiden ylläpitämiltä Koulutustarjonta-sivuilta tai Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta tapahtuu myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen. Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Tiedekunnan ulkopuolisilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan erillisopintoja tai JOO-opintoja. HY:n opiskelijat voivat opiskella valinnaisia opintoja.

Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää syksystä 2017 alkaen seuraavat opintokokonaisuudet, joiden tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus eri opettajien tehtäviin.