Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa käynnistyy 1.8.2017 kasvatustieteiden kandiohjelma, joka pitää sisällään kaiken kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavan opetuksen. Kandiohjelmasta on mahdollisuus jatkaa maisterikoulutukseen. Tutkinnon voi suorittaa sekä suomen- että ruotsinkielisenä. Suomenkielisessä koulutuksessa on kuusi opintosuuntaa ja ruotsinkielisessä koulutuksessa on kolme opintosuuntaa. Kaikki opintosuunnat ovat omia hakukohteitaan. Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan, luokanopettajan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat lastentarhanopettajan, luokanopettajan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Lastentarhanopettajan opintosuunnan kandikoulutus (3 v.) tuottaa ammatillisen kelpoisuuden, mutta muissa opettajankoulutuksissa kelpoisuuden saa vasta suoritettuaan kandi- ja maisterikoulutuksen (3+2 v.) . Erityispedagogiikan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat voi suorittaa 3 tai 3+2 v. koulutuksena.

Kevään yhteishaun hakuaika on 15.3.-5.4.2017. Valintakoeaineistot julkaistaan 28.3.2017.

Kasvatustieteellisellä tiedekunnalla ei ole erillistä hakuopasta, vaan löydät kaikki tarvittavat tiedot joko yliopiston hakijapalveluiden ylläpitämiltä Koulutustarjonta-sivuilta tai Opintopolku.fi-sivustolta, jonka kautta tapahtuu myös varsinainen opiskelijaksi hakeminen. Kaikissa valintaan liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Tiedekunnan ulkopuolisilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan erillisopintoja tai JOO-opintoja. HY:n opiskelijat voivat opiskella valinnaisia opintoja.

Koulutustarjonta ja hakukohteet kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Opintosuunnat kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavissa koulutuksissa:

Opintosuunnat kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavissa koulutuksissa,  joissa opinto-oikeus myös maisteritutkintoon:

Kasvatustieteiden maisteriohjelma käynnistyy syksyllä 2018. Sitä ennen maisterivaiheen opintoihin voi hakeutua valintaperusteissa mainituilla kriteereillä:

Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää syksystä 2017 alkaen seuraavat opintokokonaisuudet, joiden tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus eri opettajien tehtäviin.