Opiskelijatarinoita

Emma on ruotsinkielisen luokanopettajan opintosuunnan ensimmäisen vuoden opiskelija.

Emma on ollut nuoresta asti varma siitä, että haluaa opettajaksi. Hän ehti pyrkiä Helsingin yliopiston suomenkieliseen opettajakoulutukseen jo kaksi kertaa ennen kuin tuli mahdollisuus opiskella myös hänen omalla äidinkielellään. Kolmannella hakukerralla Helsingissä oli seuraavana syksynä alkamassa ensimmäistä kertaa myös ruotsinkielinen opettajakoulutus. Emma pääsikin opiskelemaan heti ensimmäisellä yrittämällä.

Opiskelu Helsingissä oli Emmalle itsestäänselvyys.

– Helsingin yliopisto on Suomen paras yliopisto ja sitä paitsi se on sijoittunut hyvin kansainvälisillä ranking-listoilla.

Ruotsinkielinen luokanopettajan opintosuunta alkoi syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa, joten koulutuksessa on ensimmäisenä lukuvuotena ollut vain 37 opiskelijaa. Opiskelijayhteisössä kaikki tuntevat toisensa, motivoivat ja auttavat toisiaan. Emma on myös ollut iloinen siitä, kuinka paljon ruotsin- ja suomenkielisten opiskelijoiden välillä on yhteistyötä. Tulevaisuudessa yhteistyötä tehdään opintojen aikana vielä enemmän.

– Mehän olemme kollegoita myös tulevaisuudessa!

Yhteistyö suomen- ja ruotsinkielisten opintosuuntien välillä on Emman mielestä tärkeää aidon kaksikielisen yhteiskunnan ylläpitämiselle.

– Haluan työskennellä sekä minulle ja että muille tärkeiden asioiden parissa ja haluan olla mukana paremman yhteiskunnan rakentamisessa. Opettajan ammatissa voin myötävaikuttaa paremman yhteiskunnan luomiseen.

Koulumaailma työpaikkana oli myös Emmalle jo entuudestaan tuttu hänen työskenneltyään koulunkäyntiavustajana kahden vuoden ajan.   

Haastavinta Emmalle on ollut palata monen vuoden työnteon jälkeen opiskelujen pariin. Opinnot ovat kuitenkin olleet juuri sopivan haastavia. Vaikka opintoja on takana vasta neljä kuukautta, he ovat päässeet observoimaan opetusta ja jopa pitämään omaa oppituntia.

– Parasta opiskelussa on tavata uusia ihmisiä ja keskustella erilaisten ihmisten kanssa asioista, jotka kiinnostavat yhteisesti. 

Emma pitää siitä, että luokanopettajan opintosuunta mahdollistaa myös monia muita ammatteja opettajan lisäksi. Vaikka Emma on aina halunnut opettaa, on hän nykyään avoin myös mahdollisuuksille työskennellä tulevaisuudessa esimerkiksi rehtorina tai opetushallituksessa. 

Kasvatustieteellinen tiedekunta tarjoaa paljon mahdollisuuksia oppia ja verkostoitua myös opintojen ulkopuolella. Emma painottaa, että on tärkeää olla aktiivinen opiskelijatoiminnassa.  

"Tee opiskelun lisäksi jotain muutakin", Emma haluaa antaa neuvoksi jokaiselle uudelle opiskelijalle. 

Jesse on toisen vuoden lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelija.

Jesse opiskeli aikaisemmin kulttuurihistoriaa Turun yliopistossa, mutta ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Jesse alkoi miettiä uudestaan opiskeluvalintaansa. Hän halusi tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa, joten hän alkoi pohtia lastentarhanopettajan ja luokanopettajan ammatteja. Jesse asui tuolloin päiväkodin yläkerrassa, mikä auttoi päätöksen teossa. Päiväkodin arjen seuraaminen oli niin mielenkiintoista, että lastentarhanopettajan työ alkoi kiinnostaa enemmän.

Jesse on aina työskennellyt paljon lasten kanssa, ja pitää sitä palkitsevana ja arvokkaana työnä.

– Varhaiskasvatus ja sen laatu merkitsevät paljon lapsen tulevaisuuden kannalta.

Jesse oli kuullut ystäviltään paljon hyvää Helsingistä ja kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Ystävät olivat kehuneet opiskelutiloja, yhteisöä sekä opetusta. Vielä kahden vuoden opiskelun jälkeen Jesse on edelleen ystäviensä kanssa samaa mieltä.

Parasta opiskelussa ovat olleet mukavat ja motivoituneet opiskelijatoverit sekä hyvät ja innostuneet opettajat. Opinnoissa yhdistyvät taito- ja taideaineet, käytännön harjoittelu ja tärkeä teoria.

– Harjoittelut ovat vahvistaneet ajatusta, että nyt ollaan oikealla alalla.

Haastavinta Jesselle oli aluksi löytää juuri itselle sopivat opiskelutavat.

– Mutta ne oppii aina nopeasti!

Aktiiviset ainejärjestöt järjestävät paljon tekemistä ja Jesse suosittelee erityisesti SOOL:in talvipäiviä. Jesse neuvoo, että kannattaa olla aktiivinen heti opintojen alussa.

– Oma opiskelijaporukka on se mikä kantaa läpi opintojen jos on vaikeata ja tsemppaa, ja sama porukka tukee myös myöhemmin työelämässä. Täällä on mukava olla osa porukkaa!

Sanni on yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan toisen vuoden opiskelija.

Nuorempana Sanni halusi pitkään luokanopettajaksi, mutta välivuoden aikana ajatukset muuttuivat. Yllättäen yleinen ja aikuiskasvatustiede vei mukanaan. Kasvatus ja koulutus kiinnostavat Sannia suuresti, ja yleinen ja aikuiskasvatustiede tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia toimia alalla. 

Sanni onkin ollut yllättynyt siitä, kuinka laaja ala yleinen ja aikuiskasvatustiede on. Ensimmäistä opiskeluvuotta Sanni kuvaa jopa "tajunnanräjäyttäväksi". Yleisen ja aikuiskasvatustieteen monipuolisuus onkin Sannin mielestä opintojen paras puoli.

Sannin mielestä opiskelussa on ollut haastavinta ajankäytön hallinta. Etenkin järjestötoiminta pitää Sannin kiireisenä. Silti hän suosittelee järjestötoimintaan mukaan lähtemistä lämpimästi kaikille, sillä hän on päässyt tutustumaan moniin ihmisiin järjestötehtävissä.

– Opiskelijayhteisö kasvatustieteellisessä tiedekunnassa on avoin ja lämmin. Etenkin oman vuosikurssin opiskelijat ovat olleet lämminhenkistä ja ihanaa porukkaa.

Sannin mielestä on vaikea löytää vain yhtä mieleenpainuvinta muistoa. Useat erilaiset fuksivuodentapahtumat ovat kuitenkin jääneet mieleen. 

– Koko opiskeluaika on ollut elämän parasta aikaa!

Sanni uskoo, että on opintojen aikana oppinut monenlaisia taitoja, joista on hyötyä työelämässä tulevaisuudessa. Myös tiedekunnan ainejärjestöt järjestävät paljon koulutuksia, joista voi oppia erilaisia käytännön taitoja.

Sannin mielestä paras neuvo, jonka voi uudelle opiskelijalle antaa on se, että kannattaa olla aktiivinen opiskelijatoiminnassa ja lähteä mukaan myös järjestötoimintaan. Opintojen aikana on myös mahdollista lähteä mukaan kansainväliseen toimintaan, kuten esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden tuutoriksi. Sanni kannustaa ehdottomasti muitakin mukaan toimintaan.