JOO- ja valinnaiset opinnot

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voi opiskella tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi erillisinä opintoina opettajan pedagogiset opinnot (aineenopettajakoulutus), luokanopettajan monialaiset opinnot ja erilliset erityisopettajan opinnot. Lisäksi tiedekunta tarjoaa valinnaisia opintoja HY:n muiden tiedekuntien opiskelijoille ja JOO-opintoja muiden yliopistojen opiskelijoille.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa valinnaisia opintoja. Lisää tietoa löydät Opiskelijan ohjeista.

Kaikki Suomen yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

JOO-opinnot muiden suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijoille

JOO-oikeutta voivat hakea JOO-sopimusyliopistojen ja -korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat voivat hakea JOO-oikeutta.

Kotiyliopiston puoltamat JOO-hakemukset on toimitettava viimeistään 30.4. (syksyllä alkavat opinnot) ja viimeistään 31.10. (keväällä alkavat opinnot). Hakuaika voi kuitenkin vaihdella opintosuunnan mukaan. Lisäksi tarkista puoltojen käsittelyaikataulut kotiyliopistostasi.

JOO-oikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella JOOPAS-palvelussa. Poikkeuksena niiden yliopistojen opiskelijat, jotka eivät ole mukana JOOPAS-palvelussa. He hakevat JOO-oikeutta paperisella lomakkeella.

Todistukseksi suoritetuista JOO-opinnoista opiskelija voi pyytää virallisen opintosuoritusotteen opiskelijaneuvonnasta.

Tarvittaessa opiskelija voi hakea JOO-oikeudelleen lisäaikaa. Lisäaikaa haetaan JOOPAS-palvelun kautta tai paperisella JOO-hakulomakkeella, jos kotiyliopisto ei ole mukana JOOPAS-palvelussa.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset löytyvät Helsingin yliopiston WebOodista.

JOO-opinnot kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille