Käsityötieteen erilliset opinnot

Käsityönopettajan koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia myös erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Voit hakea perus- ja aineopintojen kokonaisuuteen (25 op + 35 op = 60 op). Käsityötieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen käsityöoppiaineessa. Sekä perus- että ainepintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua. Opinnot on ajoitettu kahdelle vuodelle, katso suunnitelma alempaa.
 

 

Hakulomake (aukeaa 1.4. klo 12.00)