Käsityötieteen erilliset opinnot

Käsityönopettajan koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa käsityötieteen opintokokonaisuuksia myös erillisinä opintoina tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Voit hakea perus- ja aineopintojen kokonaisuuteen (25 op + 35 op = 60 op). Käsityötieteen 60 opintopisteen opintokokonaisuus tuottaa opetettavan aineen kelpoisuuden perusopetuksen käsityöoppiaineessa. Sekä perus- että ainepintojen suorittaminen on päätoimista kokopäiväistä opiskelua.

Vuoden 2018 hakuaika on 1.4.2018–30.4.2018.

Tutustu vuoden 2018 hakuoppaaseen!

Haussa käytetään sähköistä lomaketta, joka avataan hakuajan alkaessa. Hae koulutukseen!