VAKAVA-kokeet 23.4. peruttu - valinnat järjestetään vaihtoehtoisella tavalla kevään tai kesän 2020 aikana
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on linjannut, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Tämän vuoksi yliopistojen opetusvararehtorit ovat päättäneet, että valinnat järjestetään kevään ja kesän 2020 aikana vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla. Hakijat saavat tietoa uusista valintatavoista huhtikuun loppuun mennessä.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani Anu Laine on valtakunnallisen VAKAVA-ohjausryhmän puheenjohtaja. Isoista haasteista huolimatta hän miettii jo seuraavia askeleita.

– VAKAVA-ohjausryhmä kokoontuu ensi viikolla pohtimaan vaihtoehtoisia tapoja valinnan toteuttamiselle. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että löydämme hyvät ratkaisut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.  

Lisätietoja aiheesta