Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa sekä vastaa tiedekunnan taloudesta, yleisestä toiminnasta, henkilöstöhallinnosta ja sen toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti yhdessä kehittämispäällikön ja hallintopäälliköiden kanssa. Tiedekunnan viittä laitosta johtaa johtaja, jotka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi.