Biomedicum Imaging Unit
Biomedicum Imaging Unit (BIU) tarjoaa optisen kuvantamisen palveluja.

Näihin kuuluvat asiantuntijapalvelut sekä biolääketieteelliseen tutkimukseen suunniteltujen mikroskopia- ja muiden kuvantamislaitteistojen käyttö. Palvelut ovat Helsingin yliopiston tutkijoiden lisäksi kaikkien kansallisten ja kansainvälisten akateemisten sekä kaupallisten käyttäjien saatavilla. Vuonna 2021 BIU:n palveluilla oli yli 290 käyttäjää 96 tutkimusryhmästä, yhteensä yli 15 300 käyttötuntia.

BIU kuuluu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Medicum-yksikköön ja sijaitsee Meilahden kampuksella. Yhdessä yliopiston muiden mikroskopiapalveluiden kanssa se muodostaa Helsinki BioImaging -yksikön, joka puolestaan kuuluu HiLIFE-infrastruktuureihin, kansallisella tasolla Biocenter Finlandin teknologia-alustaan ja Euroopan tasolla Euro-BioImaging-verkostoon.

Kuvantamislaitteisiimme ja palveluihimme kuuluvat:

 • (Immuno)fluoresenssimikroskopia
 • Läpivalomikroskopia
  • Kirkaskenttämikroskopia
  • Pimeäkenttämikroskopia
  • Vaihekontrastimikroskopia
  • Differentiaali-interferenssimikroskopia
 • TIRF-mikroskopia (kokonaisheijastusfluoresenssimikroskopia)
 • Superresoluutiomikroskopia
 • Konfokaalimikroskopia
 • Kaksifotonimikroskopia
 • CARS-mikroskopia (yksi Raman-mikroskopian muoto)
 • HCS-mikroskopia suurille näytemäärille (tehoseulontamikroskopia)
 • Prekliininen fluoresenssi- ja bioluminesenssikuvantaminen sekä mikro-CT-kuvantaminen
 • Kuva-analyysiohjelmistot

Tarkempia tietoja löytyy englanninkielisiltä sivuilta. Nähdäksesi niiden sisällön, valitse kielivaihtoehto "EN" sivun oikeasta yläkulmasta.