Tutkimusinfrastruktuurit ja hankkeet

Mikä on FIN-EPOS? Entä eurooppalainen EPOS tutkimusinfrastruktuuri?
European Plate Observing System

EPOS (Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä - European Plate Observing System) on hajautettu eurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, joka muodostuu kansallisista havaintoasemista, kansainvälisistä tietokeskuksista ja tietokeskuksia sekä toimintaa koordinoivasta italialaisesta päämajasta. Havaintoasemien hajautetun verkoston tavoitteena on kerätä tietoa ja ymmärrystä Euroopan mannerlaatan liikkeistä ja käynnissä olevista geologis-geofysikaalisista prosesseista sekä niihin liittyvistä luonnonkatastrofeista ja muista sosioekonomisista vaikutuksista. Aineistot mahdollistavat korkealaatuisen geotieteellisen tutkimuksen sekä ympäristön monitoroinnin Euroopassa ja arktisella alueella. Niiden avulla voidaan edistää muun muassa mineraalisten luonnonvarojen kartoittamista ja käyttöä sekä edistää energiavarojen käyttöä, kartoitusta sekä valvontaa.

EPOS sai ERIC - European Research Infrastructure Consortium statuksen komission päätöksellä 2018. Suomen on määrä liittyä EPOS ERIC:in täysimääräiseksi jäseneksi vuoden 2022 aikana. Englanninkieliset kuvaukset EPOS:iin liittyvistä geotieteellisistä aloista (Thematic Core services TCS) ja datakeskuksista ja palveluista löytyy EPOS:in sivuilta.

 

 

FIN-EPOS tutkimusinfrastruktuuri

 

Suomen kansallinen EPOS konsortio on nimeltään FIN-EPOS (FINnish national node of EPOS) ja euroopan tasolla siihen viitataan EPOS-FI lyhenteellä. FIN-EPOS on suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan geofysiikan havaintoasemia ja laboratorioita. Havaintoaineisto toimitetaan kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS-tietokeskukseen.

FIN-EPOS organisaatiot

  • Helsingin yliopisto, Seismologin instituutti
  • Aalto yliopisto
  • CSC – Tieteen tietotekniikka keskus oy
  • Maanmittauslaitos
  • Ilmatieteen laitos
  • Geologian tutkimuskeskus
  • Teknologian tutkimuskeskus VTT oy
  • Oulun yliopisto

Suomen osallistumista EPOSin toimintaan edistää ja kehittää FIN-EPOS neuvosto, joka koostuu organisaatioiden edustajista. Neuvoston tehtävänä on koordinoida FIN-EPOS verkostoon kuuluvien infrastruktuurien laatua, määrää ja näkyvyyttä sekä lisätä niiden tieteellistä ja yhteiskuntaa hyödyttävää käyttöä. FIN-EPOS koordinaatiotoimisto sijaitsee Helsingin yliopiston Seismologian instituuttissa.

 

 

FIN-EPOS hankkeita

FLEX-EPOS hanke

FIN-EPOSin alla toimii Suomen Akatemian rahoittama FLEX-EPOS-hanke, jonka tavoitteena on tehostaa geodeettista tutkimusta Suomessa. FLEX-EPOS-hankke vahvistaa seismologisen, geomagneettisen ja geodeettisen tutkimuksen edellytyksiä Suomessa. Hankkeessa luodaan laaja geofysikaalisten instrumenttien verkosto.

 

FIN-EPOS hanke

Suomen Akatemia on myöntänyt FIN-EPOS tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen ja koordinointiin tukea vuosille 2020-2024 (FIRI 2019 haku).