Täytetyt professorin tehtävät

Rehtori päättää professorin tehtävän täyttämisestä yliopiston 1.8.2015 voimaan tulleen johtosäännön mukaisesti. Tätä aikaisemmat professorien tehtäväntäytöt löytyvät kanslerin päätöksistä.  

Rehtori on nimittänyt seuraavat professorit

2019

 • 25.4. Tiina Saarto kutsusta palliatiivisen lääketieteen osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.5.2019 alkaen. 
 • 16.4. Risto Kunelius kutsusta viestinnän määräaikaiseen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 31.12.2023 asti. 
 • 2.4. Ville Pönkä pohjoismaisen oikeuden määräaikaiseen professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan ajalle 8.4.2019-31.12.2022. 
 • 27.3. Roberto Blanco Sequeiros radiologian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 22.3. Sirpa Wrede kutsusta ruotsinkieliseen sosiologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2019 alkaen. 
 • 26.2. Tea Lallukka lääketieteellisen sosiologian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2019 alkaen.
 • 22.2. Karri Silventoinen sosiaalisten terveyserojen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2019 alkaen.
 • 15.2. Jukka Nurminen tietojenkäsittelytieteen (data-intensiivisen laskennan ohjelmistojärjestelmät
  luonnontieteissä) professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.
 • 4.2. Filip Tuomisto kokeellisen materiaalifysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2019 alkaen.
 • 4.2. Minna Pöyhönen perinnöllisyyslääketieteen osa-aikaiseenn (35%) professorin tehtävä lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2019 alkaen.
 • 18.1. Tero Erkkilä vakinaistamispolulta (tenure track) yleisen valtio-opin, erityisesti hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2020 alkaen.

2018

 • 20.12. Mikko Pakarinen lastenkirurgian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävä lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 20.12. Markus Jokela vakinaistamispolulta (tenure track) mielenterveyden tutkimuksen professorin tehtävään 1.2.2019 alkaen.
 • 19.12. Anna-Liisa Laine kasvien evoluutiobiologian vierailevan professorin osa-aikaiseen (20%) tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan viiden vuoden määräajaksi 1.1.2019 alkaen.
 • 18.12. José Filipe Pereira da Silva vakinaistamispolulta (tenure track) keskiajan filosofian professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.1.2020 alkaen.
 • 12.12. Mark Hindmarsh kutsusta teoreettisen hiukkasfysiikan osa-aikaiseen (80%) professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan ajalle 1.1.2019-31.12.2023.
 • 3.12. Kirsi Pyhältö yliopistopedagogiikka professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 3.12. Auli Toom yliopistopedagogiikka professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 30.11. Sangita Kulathinal tilastotieteen professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2019 alkaen.
 • 22.11. Jani Luoto vakinaistamispolulta (tenure track) sovelletun ekonometrian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2020 alkaen.
 • 22.11. Anna-Elina Lehesjoki lääketieteellisen genetiikan ruotsinkieliseen osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään  lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 19.11. Teemu Hölttä vakinaistamispolulta (tenure track) puiden ekofysiologia professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 12.11. Jukka Mähönen osuuskuntaoikeuden professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 7.11. Joseph Calvin Gagnon erityispedagogiikan professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 15.1.2019 alkaen.
 • 7.11. Lasse Lehtonen kutsusta terveysoikeuden professorin osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 2.11. Juha Kontinen matemaattisen logiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 26.10. Antti Aine urheiluoikeuden professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 25.10. Friederike Lüpke Afrikan tutkimuksen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan.
 • 5.10. Taneli Raivio kutsusta translationaalisen lastentautiopin professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 28.9. Kimmo Porkka kutsusta kliinisen hematologian osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2018 alkaen.
 • 28.9. Oskari Heikinheimo kutsusta synnytys- ja naistentautiopin ruotsinkieliseen osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 14.9. Päivi Tammela farmaseuttisen biologian ruotsinkieliseen professorin tehtävään farmasian tiedekuntaan.
 • 11.9. Susanna Lindroos-Hovinheimo julkisoikeuden ruotsinkielisen professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 24.9.2018 alkaen.
 • 31.8. Jani Lukkarinen matemaattisen fysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 24.9.2018 alkaen.
 • 31.8. Tuomo Kuusi matematiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2018 alkaen.
 • 29.8. Laura Hokkanen kliinisen neuropsykologian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2018 alkaen.
 • 26.6. Kaija-Leena Kolho lastentautiopin ruotsinkieliseen professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 21.6. Christopher Raymond kestävyystieteen (kestävyysmuutos ja ekosysteemipalvelut) professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan
 • 21.6. Vincenzo Cerullo vakinaistamispolulta (tenure track) biologisten lääkeaineiden kehittämisen professorin tehtävää farmasian tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen. 
 • 20.6. Pedro Henrique Cury Camargo epäorgaanisen materiaalikemian professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2019 alkaen.
 • 19.6. Volker Heyd kutsusta arkeologian professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.9.2018 alkaen.
 • 15.6. Sirkku Juhola vakinaistamispolulta (tenure track) kaupunkiympäristöpolitiikan professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 6.6. Johanna Viimaranta venäjän kielen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.8.2018 alkaen.
 • 6.6. Mika Meitz vakinaistamispolulta (tenure track) taloustieteen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2019 alkaen.
 • 6.6. Juha Herkman viestinnän määräaikaiseen professorin tehtävä valtiotieteelliseen tiedekuntaan ajalle 1.8.2018-31.12.2021
 • 5.6. Christoph Beier geokemian professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2019 alkaen.
 • 4.6. Mari Niva ruokakulttuurin määräaikaiseen professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan ajalle 1.9.2018-31.12.2021.
 • 4.6. Juhani Taponen kotieläinten lisääntymistieteen professorin tehtävään eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2018 alkaen.
 • 22.5. Coppélie Cocq kansatieteen määräaikaiseen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 31.12.2022 asti.
 • 18.5. Gareth Law radiokemian professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 3.9.2018 alkaen.
 • 16.5. Antti Mäkitie korva-, nenä-, ja kurkkutautiopin professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2018 alkaen.
 • 16.5. Nina Lindberg kutsusta oikeuspsykiatrian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2018 alkaen.
 • 16.5. Riitta Lassila kutsusta hyytymissairauksien osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.5.2018 alkaen.
 • 15.5. Mirja Ruohoniemi eläinlääketieteen diagnostisen kuvantamisen professorin tehtävään eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2018 alkaen.
 • 7.5. Minna Palmroth kutsusta laskennallisen avaruusfysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2018 alkaen.
 • 2.5. Jukka Pirttilä julkistalouden professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2018 alkaen.
 • 2.5. Roope Uusitalo julkistalouden professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2018 alkaen.
 • 12.4. Anne Kouvonen sosiaalipolitiikan professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2018 alkaen.
 • 4.4. Mirjam Kalland varhaiskasvatuksen (ruotsinkielinen lastentarhanopettajankoulutus) professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2018 alkaen.
 • 3.4. Keijo Heljanko tietojenkäsittelytieteen (rinnakkainen ja hajautettu datatiede) professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2018 alkaen.
 • 16.3. Minna Autio kotitaloustieteen ja kotitalousopetuksen professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2018 alkaen.
 • 5.3. Harri Saxén kutsusta lasten infektiotautien osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2018 alkaen.
 • 28.3. Pentti Tienari kutsusta neuroimmunologian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 15.4.2018 alkaen.
 • 7.2. Reetta Toivanen kestävän kehityksen alkuperäiskansatutkimuksen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 15.3.2018 alkaen.
 • 15.1. Sanna Lehtonen vakinaistamispolulta (tenure track) translationaalisen metabolian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2018 alkaen.

2017

 • 18.12. Iiris Hovatta käyttäytymisgenetiikan professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2018 alkaen.
 • 27.11. Markus Skrifvars ensihoitolääketieteen osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2018 alkaen.
 • 21.11. Sakari Melander rikosoikeuden professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2018 alkaen.
 • 10.11. Karl Lemström sydän- ja rintaelinkirurgian osa-aikaiseen (35 %)  professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.12.2017 alkaen.
 • 19.10. Niklas Ravaja terveys ja hyvinvointi (eHealth and wellbeing) professorin tehtävään lääketieteellisen tiedekuntaan 1.12.2017 alkaen.
 • 9.10. Frank Trentmann kutsusta kulutuksen ja moraalin historian professorin osa-aikaiseen (20%) tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2018 alkaen.
 • 20.9. Päivi Leino-Sandberg transnationaalisen eurooppaoikeuden professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2018 alkaen.
 • 1.9. Minna Huotilainen kasvatustieteen professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2017 alkaen.
 • 1.9. Katariina Salmela-Aro kasvatustieteen professorin tehtävään kasvatustieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2018 alkaen.
 • 31.8. Janne Soininen  vakinaistamispolulta (tenure track) alueellisen ympäristötutkimuksen professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2018 alkaen.
 • 21.8. Petteri Uotila geofysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2017.
 • 21.8. Jaakko Husa oikeus ja globalisaatio professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2018 alkaen.
 • 3.7. Hartmut Lenk saksan kielen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntan 1.8.2017 alkaen.
 • 26.6. Kim Vettenranta solu- ja verensiirtohoitojen professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 22.6. Fred Dervin vakinaistamispolulta (tenure track) kasvatustiede, erityisesti monikulttuurikasvatuksen professorin tehtävään 1.1.2018 alkaen.
 • 22.6. Krista Lagus digitaalisen yhteiskuntatieteen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 22.6. Antti Kauppinen käytännöllisen filosofian, erityisesti etiikan ja yhteiskuntafilosofian, professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2018 alkaen.
 • 22.6. Jari Eloranta taloushistorian professorin tehtävään valtiotieteellisen tiedekuntaan 1.9.2018 alkaen.
 • 21.6. Erika Löfström kasvatustieteen, ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen professorin tehtävään 1.1.2018 alkaen.
 • 21.6. Vladimir Gel'man kutsusta Venäjän politiikan professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 14.6. Åsa von Schoultz ruotsinkieliseen yleisen valtio-opin, politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017.
 • 14.6 Suvi Keskinen professorin tehtävään alalle etniska relationer Svenska social- och kommunalhögskolaniin 31.8.2019 alkaen.
 • 12.6. Stephan Pflugmacher Lima akvaattinen ekotoksikologia kaupunkiympäristössä professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2017 alkaen.
 • 7.6. Jutta Jokiranta Vanha testamentin ja lähialojen tutkimuksen professorin tehtävään teologiseen tiedekuntaan 1.8.2018 alkaen.
 • 1.6. Marjaana Seppänen ruotsinkieliseen sosiaalityön professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 29.5. Janne Saarikivi suomalais-ugrilaisen kieltentutkimuksen määräaikaiseen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.8.2017-31.7.2021.
 • 23.5. Tuula Linna prosessioikeuden professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 23.5. Kim Talus kutsusta energiaoikeuden osa-aikaiseen (30%) professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan viiden vuoden määräajaksi 1.7.2017 alkaen.
 • 23.5. Akseli Hemminki syöpätautien professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2017 alkaen.  
 • 23.5. Kari Hyytiäinen kutsusta Itämeren suojelun ekonomian professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
 • 22.5. Antti Lauerma kutsusta ihotautien ja allergologian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2017 alkaen.  
 • 22.5. Satu Mustjoki translationaalisen hematologian (Erkko) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.  
 • 10.5. Elina Vuola kutsusta globaali kristinuskon ja uskontodialogin professoriksi teologiseen tiedekuntaan 1.1.2018 alkaen.
 • 5.5. Jaana Bäck kutsusta metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2017 alkaen.
 • 26.4. David Inglis sosiologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 31.3. Mona Forsskåhl pohjoismaisten kielten ruotsinkielisen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.8.2017 alkaen.
 • 31.3. Kenneth Österberg kokeellinen alkeishiukkasfysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.5.2017 alkaen.
 • 31.3. Pan Hui kutsusta datatieteen professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 31.3. Jari Arokoski fysiatrian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.5.2017 alkaen.
 • 17.3. Sirpa Tenhunen sosiaali- ja kulttuuriantropologian määräaikaiseen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2017-31.8.2021.  
 • 17.2. Peter Johansson vakinaistamispolulta (tenure track) astrofysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.9.2017 alkaen.
 • 15.2. Marjukka Myllärniemi keuhkosairauksien ja allergologian osa-aikaiseen (35%) professuurin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2017 alkaen.
 • 27.1. Juha Sinisalo kardiologian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2017 alkaen.
 • 24.1. Ville Mustonen bioinformatiikan professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2017 alkaen.
 • 16.1. Simo Huotari kokeellisen materiaalifysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2017 alkaen.
 • 16.1. Paolo Laj kutsusta ilmakehätutkimuksen ja aerosolifysiikkaan osa-aikaiseen (37,5%) vierailevan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
 • 5.1. Heikki Pihlajamäki kutsusta vertailevan oikeushistorian professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2017 alkaen.
 • 5.1. Eva Heiskanen kutsusta kestävän kulutuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017.

2016

 • 20.12. Kirsi Pietiläinen vakinaistamispolulta (tenure track) kliinisen metabolian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.
 • 19.12. Craig Primmer perinnöllisyystieteen professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2017.
 • 9.12. Juha Räsänen kutsusta sikiölääketieteen määräaikaiseen osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 16.2.2017 – 15.2.2022. 
 • 9.12. Bodo Steiner elintarvike-ekonomian professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2017 alkaen.
 • 2.12. Mika Pantzar kutsusta kulutustutkimuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan1.1.2017 alkaen.
 • 24.10. Minna Palmroth kutsusta laskennallisen avaruusfysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
 • 3.10.2016 Markus Holopainen kutsusta geoinformatiikan professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.
 • 3.10.2016 Perttu Lindsberg kutsusta neurologian osa-aikaiseksi (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017.
 • 8.9.2016 Sture Andersson kutsusta neonatologian osa-aikaiseksi (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2016 alkaen.
 • 18.8.2016 Tommi Mikkonen kutsusta tietojenkäsittelytieteen professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.
 • 27.7.2016 Marjaana Seppänen sosiaalityön professorin määräaikaiseen tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2016–31.8.2018.
 • 26.6.2016 Ellen Eftestøl-Wilhelmsson siviili- ja kauppaoikeuden ruotsinkielisen professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 29.4.2016 Maria Brockhaus kansainvälisen metsäpolitiikan professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 15.11.2016 alkaen.
 • 27.4.2016 Tapio Lappi-Seppälä kutsusta rikosoikeuden ja kriminologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 27.4.2016 Janne Kivivuori kutsusta kriminologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 21.3.2016 Sampsa Vanhatalo kliinisen neurofysiologian osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.7.2016 alkaen.
 • 8.3.2016 Mika Niemelä neurokirurgian osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.4.2016 alkaen.
 • 8.3.2016 Jesper Ekelund kutsusta psykiatrian ruotsinkieliseen professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 8.3.2016 Maaret Castrén akuuttilääketieteen osa-aikaiseen (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen viiden vuoden määräajaksi.
 • 7.3.2016 Marina Heinonen kutsusta ravinnon turvallisuuden professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 24.2.2016 Mikko Myrskylä kutsusta yhteiskuntatilastotieteen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2016 alkaen.
 • 19.2.2016 Jari Salo markkinoinnin professorin tehtävään maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen.
 • 9.2.2016 Anja Nygren kehitysmaatutkimuksen professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 9.2.2016 Panu Minkkinen yleisen oikeustieteen professorin tehtävään oikeustieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.
 • 3.2.2016 Xiao Zhong matematiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen.
 • 25.1.2016 Anu Kantele infektiosairauksien professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.

2015

 • 21.12.2015 Timo Kaartinen sosiaali- ja kulttuuriantropologian professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.8.2016 alkaen.
 • 11.12.2015 Sarah Butcher mikrobiologian professorin tehtävään bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 9.12.2015 Jussi Pakkasvirta alue- ja kulttuuritutkimuksen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.
 • 9.12.2015 Ossi Rahkonen lääketieteellisen sosiologian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan.
 • 9.12.2015 Leena Haataja lastenneurologian osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 4.12.2015 Per-Henrik Groop ruotsinkielisen sisätautiopin professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.2.2016 alkaen.
 • 4.12.2015 Ari Ristimäki kutsusta molekyylipatologian osa-aikaiseksi (35 %) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 4.12.2015 Antti Mäkitie kutsusta korva-, nenä-, ja kurkkutautiopin osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.3.2016 alkaen.
 • 4.12.2015 Ann Phoenix kutsusta Jane ja Aatos Erkon säätiön ajankohtaisen yhteiskuntatutkimuksen tutkijakollegiumiin sijoitettuun vierailevan professorin tehtävään 1.8.2016-31.7.2017 ja rehtorin päätöksellä jatkettu tehtävää 1.8.2017-31.8.2018.
 • 21.9.2015 Sirpa Leppä kutsusta syöpätautien ja sädehoidon osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 21.9.2015 Anu Kantola viestinnän professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 21.9.2015 Martti Färkkilä kutsusta gastroenterologian professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 21.9.2015 Outi Mäkitie kutsusta lastenendokrinologian määräaikaiseen osa-aikaiseen (35%) professorin tehtävään lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.11.2015-31.10.2020.
 • 21.9.2015 Veli-Matti Kerminen kutsusta fysiikan professorin tehtävän matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 14.9.2015 Ilpo Vattulainen kutsusta biologisen fysiikan professorin tehtävään matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan 1.6.2016 alkaen.
 • 14.9.2015 Marko Elovainio psykologian professorin tehtävään käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan 15.1.2016 alkaen.
 • 14.9.2015 Anu-Katriina Pesonen psykologian professorin tehtävään käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan määräajaksi 1.10.2015-31.12.2019.
 • 4.9.2015 Julie Yu-Wen Chen kiinan tutkimuksen professorin tehtävään humanistiseen tiedekuntaan 1.1.2016 alkaen.
 • 4.9.2015 Markus Jäntti kutsusta julkistalouden professorin tehtävään valtiotieteelliseen tiedekuntaan 1.10.2015 alkaen.

2011–2015 nimitetyt professorit

Professorien juhlaluennot