Henkilöhaku

Ville-Veikko
Pulkka

Osoite
PL 16 (Snellmaninkatu 12)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen työn ja sosiaalipolitiikan tulevaisuuteen suuntautunut yhteiskuntapolitiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee digitaalisen talouden vaikutuksia työmarkkinoihin ja sosiaalipolitiikkaan.

Toteutan parhaillani EUROMOD-mikrosimulointimalliin tukeutuvaa analyysia teknologisen työttömyyden sosiaalisista ja taloudellisista kustannuksista Euroopassa. Tutkimus on osa Euroopan unionin Horizon2020-ohjelman rahoittamaa ylikansallista BEYOND4.0-tutkimusprojektia. Muissa käynnissä olevissa tutkimushankkeissani analysoidaan perustulon poliittista toteuttamiskelpoisuutta Suomessa ja maailmalla sekä Universal Credit -sosiaaliturvamallin soveltuvuutta suomalaisen hyvinvointivaltion viitekehyksessä.

Väitöstutkimukseni ohella olen toiminut tutkijana Kelan tutkimuksessa sekä valtioneuvoston kanslian tilaamissa Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa ja Suomalainen työ murroksen jälkeen –tutkimushankkeissa. Kelan tutkimuksessa työskentelin osana tutkimusryhmää, joka vastasi vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun suunnittelusta. Talven 2019 vietin vierailevana tutkijana Bathin yliopiston Institute for Policy Research (IPR) -tutkimuslaitoksessa.

RSS Feed

No results.